Mu­sisz tyl­ko wdra­pać się na szczyt. Po­tem będzie już z górki.


mu­sisz-tyl­ko-wdra­pać ę-na szczyt-po­tem-będzie-już-z górki
bloodymerymu­sisztyl­kowdra­pać sięna szczytpo­tembędziejużz górkimu­sisz tyl­kotyl­ko wdra­pać sięwdra­pać się na szczytpo­tem będziebędzie jużjuż z górkimu­sisz tyl­ko wdra­pać siętyl­ko wdra­pać się na szczytpo­tem będzie jużbędzie już z górkimu­sisz tyl­ko wdra­pać się na szczytpo­tem będzie już z górki

Jeżeli już mu­sisz się gdzieś w życiu śpie­szyć, śpiesz się tyl­ko do te­go, by żyć w nim wolniej. -aforystokrata
jeżeli-już-mu­sisz ę-gdzieś-w życiu-śpie­szyć-śpiesz ę-tyl­ko-do te­go-by żyć-w nim-wolniej