Mu­sisz uwie­rzyć, że is­tnieją Pocałunki, Radości - Ryzyka War­te podjęcia.


mu­sisz-uwie­rzyć-że is­tnieją-pocałunki-radoś-ryzyka-war­te-podjęcia
wonderful348mu­siszuwie­rzyćże is­tniejąpocałunkiradościryzykawar­tepodjęciamu­sisz uwie­rzyćże is­tnieją pocałunkiradościryzykaryzyka war­tewar­te podjęciaryzyka war­teryzyka war­te podjęciaryzyka war­te podjęcia

By uwie­rzyć w dob­ro, mu­sisz naj­pierw uwie­rzyć w zło.Aby być wiel­kim mis­trzem, mu­sisz uwie­rzyć, że jes­teś naj­lep­szy. Jeżeli nie jes­teś, uda­waj, że jesteś.Żeby żyć trze­ba uwie­rzyć, a później walczyć.Wszys­tko w co można uwie­rzyć, odzwier­dcied­la prawdę.Trze­ba być za­kocha­nym, żeby uwie­rzyć w anioły.Człowiek, który nie wie­rzy w siebie, gotów uwie­rzyć we wszystko.