Mu­zycy i poeci kochają najbardziej...


mu­zycy-i poeci-kochają-najbardziej
thrillofitmu­zycyi poecikochająnajbardziejmu­zycy i poecii poeci kochająkochają najbardziejmu­zycy i poeci kochająi poeci kochają najbardziejmu­zycy i poeci kochają najbardziej

Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne, a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.Najbardziej pożałowania godnymi w miłości nie są ci, którzy się nieszczęśliwie zakochali, ale ci, którzy nie potrafią pozbyć się tego, kogo już nie kochają.- Ogień i wo­da - rzekł - nie za bar­dzo się kochają. Ale jeśli już się kochają, to na­miętną miłością.Mówi się, że kobiety kochają tych, którzy je kochają. To nieprawda. Ulegają one temu, kto im to mówi.Wstydliwość - to najbardziej charakterystyczna i najbardziej ludzka z ludzkich cech.