Mu­zyka budzi w ser­cu prag­nienie dob­rych czynów.


mu­zyka-budzi-w ser­cu-prag­nienie-dob­rych-czynów
pitagorasmu­zykabudziw ser­cuprag­nieniedob­rychczynówmu­zyka budzibudzi w ser­cuw ser­cu prag­nienieprag­nienie dob­rychdob­rych czynówmu­zyka budzi w ser­cubudzi w ser­cu prag­nieniew ser­cu prag­nienie dob­rychprag­nienie dob­rych czynówmu­zyka budzi w ser­cu prag­nieniebudzi w ser­cu prag­nienie dob­rychw ser­cu prag­nienie dob­rych czynówmu­zyka budzi w ser­cu prag­nienie dob­rychbudzi w ser­cu prag­nienie dob­rych czynów

Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa. -Wacław Potocki
dob­re-drze­wo-dob­rym ę-owo­cem-ok­ry­wa-dob­ry-człek-z dob­rych-czynów-poz­na­wany-bywa
Naj­bar­dziej śmie­szne prag­nienie to prag­nienie po­doba­nia się wszystkim. -Johann Wolfgang Goethe
naj­bar­dziej-śmie­szne-prag­nienie-to prag­nienie-po­doba­nia ę-wszystkim
Prag­nienie mężczyz­ny zwra­ca się ku ko­biecie, prag­nienie zaś ko­biety rzad­ko zwra­ca się ku cze­muś in­ne­mu niż ku prag­nieniu żywione­mu przez mężczyznę. -Samuel Taylor Coleridge
prag­nienie-mężczyz­ny-zwra­ca ę-ku ko­biecie-prag­nienie-zaś-ko­biety-rzad­ko-zwra­ca ę-ku cze­muś-in­ne­mu-ż-ku prag­nieniu
Miłość jest skut­kiem dob­rych czynów, a nie pięknych słów i myśli. -Emmanuel
miłość-jest skut­kiem-dob­rych-czynów-a nie pięknych-słów-i myśli
Mu­zyka wpływa na uszlachet­nienie obyczajów. -Arystoteles
mu­zyka-wpływa-na uszlachet­nienie-obyczajów