Mu­zyka budzi w ser­cu prag­nienie dob­rych czynów.


mu­zyka-budzi-w ser­cu-prag­nienie-dob­rych-czynów
pitagorasmu­zykabudziw ser­cuprag­nieniedob­rychczynówmu­zyka budzibudzi w ser­cuw ser­cu prag­nienieprag­nienie dob­rychdob­rych czynówmu­zyka budzi w ser­cubudzi w ser­cu prag­nieniew ser­cu prag­nienie dob­rychprag­nienie dob­rych czynówmu­zyka budzi w ser­cu prag­nieniebudzi w ser­cu prag­nienie dob­rychw ser­cu prag­nienie dob­rych czynówmu­zyka budzi w ser­cu prag­nienie dob­rychbudzi w ser­cu prag­nienie dob­rych czynów

Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa.Początkiem dob­rych czynów jest wyz­na­nie złych.Naj­bar­dziej śmie­szne prag­nienie to prag­nienie po­doba­nia się wszystkim.Prag­nienie mężczyz­ny zwra­ca się ku ko­biecie, prag­nienie zaś ko­biety rzad­ko zwra­ca się ku cze­muś in­ne­mu niż ku prag­nieniu żywione­mu przez mężczyznę.Miłość jest skut­kiem dob­rych czynów, a nie pięknych słów i myśli.Mu­zyka wpływa na uszlachet­nienie obyczajów.