Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali.


musicie-od-siebie-wymagać-choćby-inni-od-was-nie-wymagali
jan paweł iimusicieodsiebiewymagaćchoćbyinniwasniewymagalimusicie odod siebiesiebie wymagaćchoćby inniinni odod waswas nienie wymagalimusicie od siebieod siebie wymagaćchoćby inni odinni od wasod was niewas nie wymagalimusicie od siebie wymagaćchoćby inni od wasinni od was nieod was nie wymagalichoćby inni od was nieinni od was nie wymagali

Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary społeczeństwa. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!Jest to złota zasada w życiu: wymagać mało od świata, a dużo od siebie.Im ktoś wyżej jest postawiony przez Boga, w hierarchii społecznej, tym więcej musi wymagać od siebie.Pokazałem Wam drogę. Przejść nią musicie sami.Nikt nie przyznaje się chętnie do siebie takiego, jakim go widzą inni ludzie.Jeżeli nie będziesz nic mówił, nie będą wymagali, żebyś powtarzał.