Musimy się nauczyć i to znosić, że ktoś dźwiga swój krzyż, a my nie możemy mu ulżyć, co jest często trudniejsze, niż cierpieć samemu.


musimy-ę-nauczyć-i-to-znosić-że-ktoś-dźwiga-swój-krzyż-a-my-nie-możemy-mu-ulżyć-co-jest-często-trudniejsze-ż-cierpieć-samemu
edyta steinmusimysięnauczyćtoznosićżektośdźwigaswójkrzyżmyniemożemymuulżyćcojestczęstotrudniejszeniżcierpiećsamemumusimy sięsię nauczyćnauczyć iże ktośktoś dźwigadźwiga swójswój krzyżmy nienie możemymożemy mumu ulżyćco jestjest częstoczęsto trudniejszeniż cierpiećcierpieć samemumusimy się nauczyćsię nauczyć ii to znosićże ktoś dźwigaktoś dźwiga swójdźwiga swój krzyża my niemy nie możemynie możemy mumożemy mu ulżyćco jest częstojest często trudniejszeniż cierpieć samemumusimy się nauczyć inauczyć i to znosićże ktoś dźwiga swójktoś dźwiga swój krzyża my nie możemymy nie możemy munie możemy mu ulżyćco jest często trudniejszesię nauczyć i to znosićże ktoś dźwiga swój krzyża my nie możemy mumy nie możemy mu ulżyć

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się samiŻyć, by cierpieć - to niegodne człowieka. Nie możemy tkwić w bólu. Musimy zanurzyć się w nim, żyć w nim w pełni, aby potem wykuć z niego schody, które przywiodą nas do świątyni radości.Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimyMiłość jest sztuką. Jeżeli chcemy nauczyć się kochać, musimy postępować w taki sam sposób jak wówczas, gdy chcemy nauczyć się jakiejkolwiek innej sztuki: opanować jej teorię i praktykę.Sokrates wierzył, że cnoty można się nauczyć, ale to Jeśli chcesz być szczęśliwy, musisz nauczyć się cierpieć.