Musimy się nauczyć tak znienawidzić wszelką złą pracę jak grzech.


musimy-ę-nauczyć-tak-znienawidzić-wszelką-złą-pracę-jak-grzech
anonimmusimysięnauczyćtakznienawidzićwszelkązłąpracęjakgrzechmusimy sięsię nauczyćnauczyć taktak znienawidzićznienawidzić wszelkąwszelką złązłą pracępracę jakjak grzechmusimy się nauczyćsię nauczyć taknauczyć tak znienawidzićtak znienawidzić wszelkąznienawidzić wszelką złąwszelką złą pracęzłą pracę jakpracę jak grzechmusimy się nauczyć taksię nauczyć tak znienawidzićnauczyć tak znienawidzić wszelkątak znienawidzić wszelką złąznienawidzić wszelką złą pracęwszelką złą pracę jakzłą pracę jak grzechmusimy się nauczyć tak znienawidzićsię nauczyć tak znienawidzić wszelkąnauczyć tak znienawidzić wszelką złątak znienawidzić wszelką złą pracęznienawidzić wszelką złą pracę jakwszelką złą pracę jak grzech

Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimy -Albert Espinosa
musimy-ę-nauczyć-tracić-musimy-być-świadomi-tego-że-bez-wzglę-na-to-co-zdobywamy-wcześniej-czy-później-to-tracimy
Miłość jest sztuką. Jeżeli chcemy nauczyć się kochać, musimy postępować w taki sam sposób jak wówczas, gdy chcemy nauczyć się jakiejkolwiek innej sztuki: opanować jej teorię i praktykę. -Erich Fromm
miłość-jest-sztuką-jeżeli-chcemy-nauczyć-ę-kochać-musimy-postępować-w-taki-sam-sposób-jak-wówczas-gdy-chcemy-nauczyć-ę-jakiejkolwiek
Musimy się uczyć przezwyciężyć zło tak, by nikomu przy tym zła nie wyrządzić. -Phil Bosmans
musimy-ę-uczyć-przezwyciężyć-zło-tak-by-nikomu-przy-tym-zła-nie-wyrządzić
Musimy nauczyć się żyć razem jak bracia, jeśli nie chcemy zginąć razem jak szaleńcy. -Martin Luther King
musimy-nauczyć-ę-żyć-razem-jak-bracia-śli-nie-chcemy-zginąć-razem-jak-szaleńcy
Nauczyć kochać, nauczyć rozpoznawać miłość, nauczyć być szczęśliwym, to znaczy, nauczyć szanować samego siebie, nauczyć godności ludzkiej. -Antoni Makarenko
nauczyć-kochać-nauczyć-rozpoznawać-miłość-nauczyć-być-szczęśliwym-to-znaczy-nauczyć-szanować-samego-siebie-nauczyć-godnoś-ludzkiej
Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami -Adam Mickiewicz
wiedzę-możemy-zdobywać-od-innych-ale-mądroś-musimy-nauczyć-ę-sami