Musimy się nauczyć tak znienawidzić wszelką złą pracę jak grzech.


musimy-ę-nauczyć-tak-znienawidzić-wszelką-złą-pracę-jak-grzech
anonimmusimysięnauczyćtakznienawidzićwszelkązłąpracęjakgrzechmusimy sięsię nauczyćnauczyć taktak znienawidzićznienawidzić wszelkąwszelką złązłą pracępracę jakjak grzechmusimy się nauczyćsię nauczyć taknauczyć tak znienawidzićtak znienawidzić wszelkąznienawidzić wszelką złąwszelką złą pracęzłą pracę jakpracę jak grzechmusimy się nauczyć taksię nauczyć tak znienawidzićnauczyć tak znienawidzić wszelkątak znienawidzić wszelką złąznienawidzić wszelką złą pracęwszelką złą pracę jakzłą pracę jak grzechmusimy się nauczyć tak znienawidzićsię nauczyć tak znienawidzić wszelkąnauczyć tak znienawidzić wszelką złątak znienawidzić wszelką złą pracęznienawidzić wszelką złą pracę jakwszelką złą pracę jak grzech

Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimyMiłość jest sztuką. Jeżeli chcemy nauczyć się kochać, musimy postępować w taki sam sposób jak wówczas, gdy chcemy nauczyć się jakiejkolwiek innej sztuki: opanować jej teorię i praktykę.Musimy się uczyć przezwyciężyć zło tak, by nikomu przy tym zła nie wyrządzić.Musimy nauczyć się żyć razem jak bracia, jeśli nie chcemy zginąć razem jak szaleńcy.Nauczyć kochać, nauczyć rozpoznawać miłość, nauczyć być szczęśliwym, to znaczy, nauczyć szanować samego siebie, nauczyć godności ludzkiej.Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami