Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimy


musimy-ę-nauczyć-tracić-musimy-być-świadomi-tego-że-bez-wzglę-na-to-co-zdobywamy-wcześniej-czy-później-to-tracimy
albert espinosamusimysięnauczyćtracićbyćświadomitegożebezwzględunatocozdobywamywcześniejczypóźniejtotracimymusimy sięsię nauczyćnauczyć tracićmusimy byćbyć świadomiświadomi tegoże bezbez względuwzględu naco zdobywamywcześniej czyczy późniejmusimy się nauczyćsię nauczyć tracićmusimy być świadomibyć świadomi tegoże bez względubez względu nawcześniej czy późniejpóźniej to tracimymusimy się nauczyć tracićmusimy być świadomi tegoże bez względu naczy później to tracimywcześniej czy później to tracimy

Musimy wierzyć w Boga bez względu na to co mówią kapłani.Miłość jest sztuką. Jeżeli chcemy nauczyć się kochać, musimy postępować w taki sam sposób jak wówczas, gdy chcemy nauczyć się jakiejkolwiek innej sztuki: opanować jej teorię i praktykę.Musimy się nauczyć tak znienawidzić wszelką złą pracę jak grzech.Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się samiMusimy się nauczyć i to znosić, że ktoś dźwiga swój krzyż, a my nie możemy mu ulżyć, co jest często trudniejsze, niż cierpieć samemu.Musimy nauczyć się żyć razem jak bracia, jeśli nie chcemy zginąć razem jak szaleńcy.