Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować ani stawać na kotwicy.


musimy-żeglować-czasem-z-wiatrem-czasem-pod-wiatr-ale-żeglować-nie-dryfować-ani-stawać-na-kotwicy
oliver wendell holmesmusimyżeglowaćczasemwiatrempodwiatrależeglowaćniedryfowaćanistawaćnakotwicymusimy żeglowaćżeglować czasemczasem zz wiatremczasem podpod wiatrale żeglowaćnie dryfowaćdryfować aniani stawaćstawać nana kotwicymusimy żeglować czasemżeglować czasem zczasem z wiatremczasem pod wiatrnie dryfować anidryfować ani stawaćani stawać nastawać na kotwicymusimy żeglować czasem zżeglować czasem z wiatremnie dryfować ani stawaćdryfować ani stawać naani stawać na kotwicymusimy żeglować czasem z wiatremnie dryfować ani stawać nadryfować ani stawać na kotwicy

Musimy pogodzić się z tym, że czasem przypada nam rola gołębi, a czasem pomników.Dzieci są czasem dobre, czasem złe, ale wnuki są zawsze nadzwyczajne.Powiedzieć, co się myśli, jest czasem największym szaleństwem, a czasem najwyższą sztukąNie należy ani okrętu przytwierdzać do jednej kotwicy, ani życia opierać na jednej nadziei.Prawa natykają się zawsze na namiętności i na przesądy prawodawcy. Czasem przechodzą przez i barwią się od nich; czasem utkwią w nich i wrosną w nie.Doświadczony żeglarz nie walczy z prądem ani wiatrem, ale pozwala im unosić się w obranym przez siebie kierunku.