Musimy nauczyć się żyć razem jak bracia, jeśli nie chcemy zginąć razem jak szaleńcy.


musimy-nauczyć-ę-żyć-razem-jak-bracia-śli-nie-chcemy-zginąć-razem-jak-szaleńcy
martin luther kingmusimynauczyćsiężyćrazemjakbraciajeśliniechcemyzginąćszaleńcymusimy nauczyćnauczyć siężyć razemrazem jakjak braciajeśli nienie chcemychcemy zginąćzginąć razemrazem jakjak szaleńcymusimy nauczyć sięnauczyć się żyćsię żyć razemżyć razem jakrazem jak braciajeśli nie chcemynie chcemy zginąćchcemy zginąć razemzginąć razem jakrazem jak szaleńcymusimy nauczyć się żyćnauczyć się żyć razemsię żyć razem jakżyć razem jak braciajeśli nie chcemy zginąćnie chcemy zginąć razemchcemy zginąć razem jakzginąć razem jak szaleńcymusimy nauczyć się żyć razemnauczyć się żyć razem jaksię żyć razem jak braciajeśli nie chcemy zginąć razemnie chcemy zginąć razem jakchcemy zginąć razem jak szaleńcy

Mu­simy nau­czyć się żyć ra­zem jak bra­cia, jeśli nie chce­my zginąć ra­zem jak szaleńcy. -Martin Luther King
mu­simy-nau­czyć ę-żyć-ra­zem-jak bra­cia-śli-nie chce­my-zginąć-ra­zem-jak szaleńcy
Miłość jest sztuką. Jeżeli chcemy nauczyć się kochać, musimy postępować w taki sam sposób jak wówczas, gdy chcemy nauczyć się jakiejkolwiek innej sztuki: opanować jej teorię i praktykę. -Erich Fromm
miłość-jest-sztuką-jeżeli-chcemy-nauczyć-ę-kochać-musimy-postępować-w-taki-sam-sposób-jak-wówczas-gdy-chcemy-nauczyć-ę-jakiejkolwiek
Jeśli mamy być razem szczęśliwi, musimy skończyć kurs wybaczania i zapominania. -John Drescher
jeśli-mamy-być-razem-szczęśliwi-musimy-skończyć-kurs-wybaczania-i-zapominania
Musimy się nauczyć tak znienawidzić wszelką złą pracę jak grzech. -Anonim
musimy-ę-nauczyć-tak-znienawidzić-wszelką-złą-pracę-jak-grzech
Miłość - to otwierać przed sobą wzajemnie dusze, razem myśleć, razem czuć. -Lew Tołstoj
miłość-to-otwierać-przed-sobą-wzajemnie-dusze-razem-myść-razem-czuć
Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimy -Albert Espinosa
musimy-ę-nauczyć-tracić-musimy-być-świadomi-tego-że-bez-wzglę-na-to-co-zdobywamy-wcześniej-czy-później-to-tracimy