Musimy pogodzić się z tym, że czasem przypada nam rola gołębi, a czasem pomników.


musimy-pogodzić-ę-z-tym-że-czasem-przypada-nam-rola-gołębi-a-czasem-pomników
andresen rogermusimypogodzićsiętymżeczasemprzypadanamrolagołębipomnikówmusimy pogodzićpogodzić sięz tymże czasemczasem przypadaprzypada namnam rolarola gołębiczasem pomnikówmusimy pogodzić siępogodzić się zsię z tymże czasem przypadaczasem przypada namprzypada nam rolanam rola gołębia czasem pomnikówmusimy pogodzić się zpogodzić się z tymże czasem przypada namczasem przypada nam rolaprzypada nam rola gołębimusimy pogodzić się z tymże czasem przypada nam rolaczasem przypada nam rola gołębi

Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować ani stawać na kotwicy. -Oliver Wendell Holmes
musimy-żeglować-czasem-z-wiatrem-czasem-pod-wiatr-ale-żeglować-nie-dryfować-ani-stawać-na-kotwicy
Powiedzieć, co się myśli, jest czasem największym szaleństwem, a czasem najwyższą sztuką -Marie von Ebner-Eschenbach
powiedzieć-co-ę-myśli-jest-czasem-największym-szaleństwem-a-czasem-najwyższą-sztuką
Dzieci są czasem dobre, czasem złe, ale wnuki są zawsze nadzwyczajne. -Ludwik Hirszfeld
dzieci-są-czasem-dobre-czasem-złe-ale-wnuki-są-zawsze-nadzwyczajne
Prawa natykają się zawsze na namiętności i na przesądy prawodawcy. Czasem przechodzą przez i barwią się od nich; czasem utkwią w nich i wrosną w nie. -Charles Louis Montesquieu
prawa-natykają-ę-zawsze-na-namiętnoś-i-na-przesądy-prawodawcy-czasem-przechodzą-przez-i-barwią-ę-od-nich-czasem-utkwią-w-nich-i-wrosną-w
Zdarza się czasem w życiu wielkie i silne uczucie. I zawsze jest w nim cząstka litości. Przedmiot naszego uwielbienia wydaje nam się skrzywdzoną ofiarą tym bardziej, im bardziej kochamy. -Borys Pasternak
zdarza-ę-czasem-w-życiu-wielkie-i-silne-uczucie-i-zawsze-jest-w-nim-cząstka-litoś-przedmiot-naszego-uwielbienia-wydaje-nam-ę-skrzywdzoną
Prawa natykają się zawsze na namiętności i na przesądy prawodawcy. Czasem przechodzą przez nie i barwią się od nich; czasem utkwią w nich i wrosną w nie. -Montesquieu
prawa-natykają-ę-zawsze-na-namiętnoś-i-na-przesądy-prawodawcy-czasem-przechodzą-przez-nie-i-barwią-ę-od-nich-czasem-utkwią-w-nich-i-wrosną