Musimy pogodzić się z tym, że czasem przypada nam rola gołębi, a czasem pomników.


musimy-pogodzić-ę-z-tym-że-czasem-przypada-nam-rola-gołębi-a-czasem-pomników
andresen rogermusimypogodzićsiętymżeczasemprzypadanamrolagołębipomnikówmusimy pogodzićpogodzić sięz tymże czasemczasem przypadaprzypada namnam rolarola gołębiczasem pomnikówmusimy pogodzić siępogodzić się zsię z tymże czasem przypadaczasem przypada namprzypada nam rolanam rola gołębia czasem pomnikówmusimy pogodzić się zpogodzić się z tymże czasem przypada namczasem przypada nam rolaprzypada nam rola gołębimusimy pogodzić się z tymże czasem przypada nam rolaczasem przypada nam rola gołębi

Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować ani stawać na kotwicy.Powiedzieć, co się myśli, jest czasem największym szaleństwem, a czasem najwyższą sztukąDzieci są czasem dobre, czasem złe, ale wnuki są zawsze nadzwyczajne.Prawa natykają się zawsze na namiętności i na przesądy prawodawcy. Czasem przechodzą przez i barwią się od nich; czasem utkwią w nich i wrosną w nie.Zdarza się czasem w życiu wielkie i silne uczucie. I zawsze jest w nim cząstka litości. Przedmiot naszego uwielbienia wydaje nam się skrzywdzoną ofiarą tym bardziej, im bardziej kochamy.Prawa natykają się zawsze na namiętności i na przesądy prawodawcy. Czasem przechodzą przez nie i barwią się od nich; czasem utkwią w nich i wrosną w nie.