Muszę oddać sprawiedliwość lodówkom. Chociaż w pewnym stopniu inspirują marnotrawstwo, to jednocześnie stwarzają złudzenie, że zawsze będzie jakieś jutro, można w nich trzymać rzeczy bez końca. Ci, co mają lodówki z pewnością widzą życie inaczej, niż ci, co ich nie mają. Czym bank jest dla pieniędzy, tym lodówka dla jedzenia.


muszę-oddać-sprawiedliwość-lodówkom-chociaż-w-pewnym-stopniu-inspirują-marnotrawstwo-to-jednocześnie-stwarzają-złudzenie-że-zawsze-będzie
margaret atwoodmuszęoddaćsprawiedliwośćlodówkomchociażpewnymstopniuinspirująmarnotrawstwotojednocześniestwarzajązłudzenieżezawszebędziejakieśjutromożnanichtrzymaćrzeczybezkońcacomająlodówkipewnościąwidzążycieinaczejniżichniemajączymbankjestdlapieniędzytymlodówkajedzeniamuszę oddaćoddać sprawiedliwośćsprawiedliwość lodówkomchociaż ww pewnympewnym stopniustopniu inspirująinspirują marnotrawstwojednocześnie stwarzająstwarzają złudzenieże zawszezawsze będziebędzie jakieśjakieś jutromożna ww nichnich trzymaćtrzymać rzeczyrzeczy bezbez końcaco mająmają lodówkilodówki zz pewnościąpewnością widząwidzą życieżycie inaczejco ichich nienie majączym bankbank jestjest dladla pieniędzytym lodówkalodówka dladla jedzeniamuszę oddać sprawiedliwośćoddać sprawiedliwość lodówkomchociaż w pewnymw pewnym stopniupewnym stopniu inspirująstopniu inspirują marnotrawstwojednocześnie stwarzają złudzenieże zawsze będziezawsze będzie jakieśbędzie jakieś jutromożna w nichw nich trzymaćnich trzymać rzeczytrzymać rzeczy bezrzeczy bez końcaco mają lodówkimają lodówki zlodówki z pewnościąz pewnością widząpewnością widzą życiewidzą życie inaczejco ich nieich nie majączym bank jestbank jest dlajest dla pieniędzytym lodówka dlalodówka dla jedzenia

Dla mężczyzny kobiety są tym, czym żagle dla żaglowca - nie popłynie bez nich. -Jacques Chardonne
dla-mężczyzny-kobiety-są-tym-czym-żagle-dla-żaglowca-nie-popłynie-bez-nich
Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być szczęśliwymi jest to, że zawsze widzą przeszłość lepszą niż była, teraźniejszość gorszą niż jest i przyszłość mniej pewną, niż będzie. -Marcel Pagnol
powodem-dla-którego-ludziom-tak-trudno-jest-być-szczęśliwymi-jest-to-że-zawsze-widzą-przeszłość-lepszą-ż-była-teraźniejszość-gorszą-ż
Ich wzrok ogląda jakieś obrazy - i to jest właśnie sen: mają obrazy, ale nie mają siebie. Miliony ludzi, którzy śpią w każdej chwili czasu. -Olga Tokarczuk
ich-wzrok-ogląda-jakieś-obrazy-i-to-jest-właśnie-sen-mają-obrazy-ale-nie-mają-siebie-miliony-ludzi-którzy-śpią-w-każdej-chwili-czasu
Czy jest coś głupszego niż, nie wiadomo dla jakich przyczyn, rozpoczynać taką walkę, z której obie strony zawsze więcej mają straty niż zysku? -Erazm z Rotterdamu
czy-jest-coś-głupszego-ż-nie-wiadomo-dla-jakich-przyczyn-rozpoczynać-taką-walkę-z-której-obie-strony-zawsze-więcej-mają-straty-ż-zysku