Muzyka balowa sprawia, że matki słyszą gorzej niż zwykle - a córki lepiej.


muzyka-balowa-sprawia-że-matki-słyszą-gorzej-ż-zwykle-a-córki-lepiej
henryk sienkiewiczmuzykabalowasprawiażematkisłyszągorzejniżzwyklecórkilepiejmuzyka balowabalowa sprawiaże matkimatki słysząsłyszą gorzejgorzej niżniż zwyklezwyklecórki lepiejmuzyka balowa sprawiaże matki słysząmatki słyszą gorzejsłyszą gorzej niżgorzej niż zwykleniż zwyklea córkia córki lepiejże matki słyszą gorzejmatki słyszą gorzej niżsłyszą gorzej niż zwyklegorzej niż zwyklea córki lepiejże matki słyszą gorzej niżmatki słyszą gorzej niż zwyklesłyszą gorzej niż zwykle

A jednak istnieje małżeństwo, które sprawia mężczyźnie niekłamaną radość - zaślubiny jego córki...Dawniej były trzy rodzaje kobiet: matki, córki, żony. Dzisiaj dzielą się na uczone i nieuczone, tych ostatnich całe legiony.Właściwie wszystkie matki są matkami wielkich ludzi i nie ich to wina, że życie później sprawia im zawód.Na pogardę zasługuje tylko ten, kto wie lepiej, a robi gorzej.Kobiety znają nas lepiej niż my kobiety, często lepiej niż my samych siebie.Kiedy krzyczysz, wszyscy cię słyszą. Kiedy szepczesz, tylko ci najbliżsi cię słyszą. Kiedy milczysz, słyszy cię twój najlepszy przyjaciel.