Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów.


muzyka-budzi-w-sercu-pragnienie-dobrych-czynów
pitagorasmuzykabudzisercupragnieniedobrychczynówmuzyka budzibudzi ww sercusercu pragnieniepragnienie dobrychdobrych czynówmuzyka budzi wbudzi w sercuw sercu pragnieniesercu pragnienie dobrychpragnienie dobrych czynówmuzyka budzi w sercubudzi w sercu pragnieniew sercu pragnienie dobrychsercu pragnienie dobrych czynówmuzyka budzi w sercu pragnieniebudzi w sercu pragnienie dobrychw sercu pragnienie dobrych czynów

Mu­zyka budzi w ser­cu prag­nienie dob­rych czynów. -Pitagoras
mu­zyka-budzi-w ser­cu-prag­nienie-dob­rych-czynów
Tylko ten, kto kocha, jest silny i zdolny do wszystkich dobrych czynów, których świat potrzebuje. -Mary Ward
tylko-ten-kto-kocha-jest-silny-i-zdolny-do-wszystkich-dobrych-czynów-których-świat-potrzebuje
Sądź innych według dokonanych czynów, siebie według dobrych zamiarów. To wygodne. -Janina Ipohorska
sądź-innych-według-dokonanych-czynów-siebie-według-dobrych-zamiarów-to-wygodne
Muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny, i napełniać łzami oczy kobiety. -Ludwik Van Beethoven
muzyka-powinna-zapalać-płomień-w-sercu-mężczyzny-i-napełniać-łzami-oczy-kobiety
Muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny i napełniać łzami oczy kobiety. -Ludwik Van Beethoven
muzyka-powinna-zapalać-płomień-w-sercu-mężczyzny-i-napełniać-łzami-oczy-kobiety
Szczęście jest wówczas pełne, gdy światło po­ran­ka budzi dwo­je ludzi do dnia pełne­go wspólnych czynów i rozmów. -Jarosław Iwaszkiewicz
szczęście-jest wówczas-pełne-gdy-światło-po­ran­ka-budzi-dwo­-ludzi-do dnia-pełne­go-wspólnych-czynów-i rozmów