Muzyka jest niedyskretną powiernicą: zdradza najtajniejsze myśli.


muzyka-jest-niedyskretną-powiernicą-zdradza-najtajniejsze-myśli
romain rollandmuzykajestniedyskretnąpowiernicązdradzanajtajniejszemyślimuzyka jestjest niedyskretnąniedyskretną powiernicązdradza najtajniejszenajtajniejsze myślimuzyka jest niedyskretnąjest niedyskretną powiernicązdradza najtajniejsze myślimuzyka jest niedyskretną powiernicą

Życie kobiety dzieli się na trzy okresy: gdy ona zdradza swój wiek, gdy go nie zdradza i gdy wiek ją zdradza. -Aleksander Kumor
Życie-kobiety-dzieli-ę-na-trzy-okresy-gdy-ona-zdradza-swój-wiek-gdy-go-nie-zdradza-i-gdy-wiek-ją-zdradza
Muzyka - to jest wyłom, przez który dusza, jak więzień z więzienia leci czasem w regiony wolności. Muzyka - to córa wszystkich muz. -Stefan Żeromski
muzyka-to-jest-wyłom-przez-który-dusza-jak-więzień-z-więzienia-leci-czasem-w-regiony-wolnoś-muzyka-to-córa-wszystkich-muz
Muzyka uspokaja umysł, ułatwia wzlot myśli, a gdy trzeba, pobudza do walki. -Agrippa Von Nettesheim
muzyka-uspokaja-umysł-ułatwia-wzlot-myśli-a-gdy-trzeba-pobudza-do-walki
Melodia - jedyna forma muzyki; bez melodii muzyka niemożebna, a muzyka i melodia nierozłączne. -Ryszard Wagner
melodia-jedyna-forma-muzyki-bez-melodii-muzyka-niemożebna-a-muzyka-i-melodia-nierozłączne
heavy-metal-muzyka-okrutna-death-metal-muzyka-śmiertelna-dla-słuchacza