Muzyka jest stenografią uczuć.


muzyka-jest-stenografią-uczuć
lew tołstojmuzykajeststenografiąuczućmuzyka jestjest stenografiąstenografią uczućmuzyka jest stenografiąjest stenografią uczućmuzyka jest stenografią uczuć

Muzyka wyrasta z uczuć, ale nie może ich zastąpić.Muzyka - to jest wyłom, przez który dusza, jak więzień z więzienia leci czasem w regiony wolności. Muzyka - to córa wszystkich muz.Mu­zyka, która nie wy­wołuje uczuć lub nie po­wodu­je, że masz na ciele ciar­ki, to nie muzyka. 05.09.2011 Muzyka powinna dążyć do tego, aby sprawiać przyjemność... Zbytnia komplikacja jest sprzeczna ze sztuką. Muzyka staje się Melodia - jedyna forma muzyki; bez melodii muzyka niemożebna, a muzyka i melodia nierozłączne.