Muzyka jest sztuką najbardziej demokratyczną.


muzyka-jest-sztuką-najbardziej-demokratyczną
karol szymanowskimuzykajestsztukąnajbardziejdemokratycznąmuzyka jestjest sztukąsztuką najbardziejnajbardziej demokratycznąmuzyka jest sztukąjest sztuką najbardziejsztuką najbardziej demokratycznąmuzyka jest sztuką najbardziejjest sztuką najbardziej demokratycznąmuzyka jest sztuką najbardziej demokratyczną

Humor jest najbardziej demokratyczną formą życia człowieka. -Karel Capek
humor-jest-najbardziej-demokratyczną-formą-życia-człowieka
Mu­zyka jest sztuką naj­bar­dziej demokratyczną. -Karol Szymanowski
mu­zyka-jest sztuką-naj­bar­dziej-demokratyczną
Sztuka transpozycji prawd jest jedną z najważniejszych i najbardziej zaniedbanych. -Simone Weil
sztuka-transpozycji-prawd-jest-jedną-z-najważniejszych-i-najbardziej-zaniedbanych
Muzyka to sztuka cieszenia się i smucenia bez powodu. -Tadeusz Kotarbiński
muzyka-to-sztuka-cieszenia-ę-i-smucenia-bez-powodu