Muzyka jest sztuką najbardziej demokratyczną.


muzyka-jest-sztuką-najbardziej-demokratyczną
karol szymanowskimuzykajestsztukąnajbardziejdemokratycznąmuzyka jestjest sztukąsztuką najbardziejnajbardziej demokratycznąmuzyka jest sztukąjest sztuką najbardziejsztuką najbardziej demokratycznąmuzyka jest sztuką najbardziejjest sztuką najbardziej demokratycznąmuzyka jest sztuką najbardziej demokratyczną

Humor jest najbardziej demokratyczną formą życia człowieka.Mu­zyka jest sztuką naj­bar­dziej demokratyczną.Najważniejszym obowiązkiem sztuki jest rozwijanie emocjonalnej strony psychiki człowieka. Ona tylko bowiem, sztuka, posiada zdolność nastrajania umysłu, przygotowania go do percepcji najbardziej skomplikowanych treści. Któż nie zna czarodziejskiej łatwości pojmowania, rodzącej się z wrażeń estetycznych, jakich dostarcza muzyka, barwy, kształty?Muzyka powinna dążyć do tego, aby sprawiać przyjemność... Zbytnia komplikacja jest sprzeczna ze sztuką. Muzyka staje się Sztuka transpozycji prawd jest jedną z najważniejszych i najbardziej zaniedbanych.Muzyka to sztuka cieszenia się i smucenia bez powodu.