Muzyka jest wyższym objawieniem niż wszystka mądrość i jakakolwiek filozofia.


muzyka-jest-wyższym-objawieniem-ż-wszystka-mądrość-i-jakakolwiek-filozofia
ludwik van beethovenmuzykajestwyższymobjawieniemniżwszystkamądrośćjakakolwiekfilozofiamuzyka jestjest wyższymwyższym objawieniemobjawieniem niżniż wszystkawszystka mądrośćmądrość ii jakakolwiekjakakolwiek filozofiamuzyka jest wyższymjest wyższym objawieniemwyższym objawieniem niżobjawieniem niż wszystkaniż wszystka mądrośćwszystka mądrość imądrość i jakakolwieki jakakolwiek filozofiamuzyka jest wyższym objawieniemjest wyższym objawieniem niżwyższym objawieniem niż wszystkaobjawieniem niż wszystka mądrośćniż wszystka mądrość iwszystka mądrość i jakakolwiekmądrość i jakakolwiek filozofiamuzyka jest wyższym objawieniem niżjest wyższym objawieniem niż wszystkawyższym objawieniem niż wszystka mądrośćobjawieniem niż wszystka mądrość iniż wszystka mądrość i jakakolwiekwszystka mądrość i jakakolwiek filozofia

Mu­zyka jest wyższym ob­ja­wieniem niż wszys­tka mądrość i ja­kakol­wiek filozofia.Tylko ta filozofia, która ma odwagę zwątpić sama w siebie, tylko ta filozofia, która rodzi się ze swego przeciwieństwa, jest jedyną bezprzesłankową filozofią w stosunku do swego początku, zaś nowsze filozofie wszystkie bez wyjątku zaczynały od samych siebie.Potrzeba mądrości by pojąć mądrość: na nic muzyka, gdy publiczność głucha.Cała mądrość, cała filozofia życia - to tylko dobroć!Jakaż to mądrość owych czasów, które nazywamy starymi? Czyż jest to mądrość siwych włosów? Nie, to mądrość kolebki.Co sprawiedliwe jest, w jeszcze wyższym stopniu jest też pożyteczne. Co prawdziwe jest, w jeszcze wyższym stopniu jest też możliwe.