Muzyka potrafi działać na podświadomość, pomaga skutecznie sprzedawać...


muzyka-potrafi-działać-na-podświadomość-pomaga-skutecznie-sprzedawać
jarosł‚aw kozakmuzykapotrafidziałaćnapodświadomośćpomagaskuteczniesprzedawaćmuzyka potrafipotrafi działaćdziałać nana podświadomośćpomaga skutecznieskutecznie sprzedawaćmuzyka potrafi działaćpotrafi działać nadziałać na podświadomośćpomaga skutecznie sprzedawaćmuzyka potrafi działać napotrafi działać na podświadomośćmuzyka potrafi działać na podświadomość

Nie ma co naśladować życia, trzeba działać jak ono. Działać przeciwko niemu. -Pablo Picasso
nie-co-naśladować-życia-trzeba-działać-jak-ono-działać-przeciwko-niemu
Myśleć jest łatwo, działać trudno - działać zgodnie ze swymi myślami jest rzeczą najtrudniejszą w świecie. -Johann Wolfgang Goethe
myść-jest-łatwo-działać-trudno-działać-zgodnie-ze-swymi-myślami-jest-rzeczą-najtrudniejszą-w-świecie
Podświadomość w życiu duchowym kobiety? No przecież to mężczyzna! -Sidonie Gabrielle Colette
podświadomość-w-życiu-duchowym-kobiety-no-przecież-to-mężczyzna
Muzyka - to jest wyłom, przez który dusza, jak więzień z więzienia leci czasem w regiony wolności. Muzyka - to córa wszystkich muz. -Stefan Żeromski
muzyka-to-jest-wyłom-przez-który-dusza-jak-więzień-z-więzienia-leci-czasem-w-regiony-wolnoś-muzyka-to-córa-wszystkich-muz
Melodia - jedyna forma muzyki; bez melodii muzyka niemożebna, a muzyka i melodia nierozłączne. -Ryszard Wagner
melodia-jedyna-forma-muzyki-bez-melodii-muzyka-niemożebna-a-muzyka-i-melodia-nierozłączne
heavy-metal-muzyka-okrutna-death-metal-muzyka-śmiertelna-dla-słuchacza