Muzyka powinna dążyć do tego, aby sprawiać przyjemność... Zbytnia komplikacja jest sprzeczna ze sztuką. Muzyka staje się


muzyka-powinna-dążyć-do-tego-aby-sprawiać-przyjemność-zbytnia-komplikacja-jest-sprzeczna-ze-sztuką-muzyka-staje-ę-trudna-wtedy-tylko-gdy
klaudiusz debussymuzykapowinnadążyćdotegoabysprawiaćprzyjemnośćzbytniakomplikacjajestsprzecznazesztukąstajesiętrudnawtedytylkogdyjejwłaściwieniegdyżtrudnytotylkosłowoparawanmającenaceluukrycieubóstwamuzyka powinnapowinna dążyćdążyć dodo tegoaby sprawiaćsprawiać przyjemnośćprzyjemność zbytniazbytnia komplikacjakomplikacja jestjest sprzecznasprzeczna zeze sztukąmuzyka stajestaje sięwtedy tylkogdy jejjej właściwiewłaściwie nienie majest tylkomające nana celucelu ukrycieukrycie jejjej ubóstwamuzyka powinna dążyćpowinna dążyć dodążyć do tegoaby sprawiać przyjemnośćsprawiać przyjemność zbytniaprzyjemność zbytnia komplikacjazbytnia komplikacja jestkomplikacja jest sprzecznajest sprzeczna zesprzeczna ze sztukąmuzyka staje sięgdy jej właściwiejej właściwie niewłaściwie nie mamające na celuna celu ukryciecelu ukrycie jejukrycie jej ubóstwa

Przyjemność dojrzewa tylko wtedy, gdy się ją pamięta. Ty, Hman, mówisz tak, jakby przyjemność była jedną, a pamięć inną. A to jest jedna rzecz. -Anonim
przyjemność-dojrzewa-tylko-wtedy-gdy-ę-ją-pamię-ty-hman-mówisz-tak-jakby-przyjemność-była-jedną-a-pamięć-inną-a-to-jest-jedna-rzecz
Jest tylko jeden sposób, aby czuć się dobrze: należy nauczyć się być zadowolonym z tego, co się otrzymało, a nie dążyć do tego, czego akurat nie ma. -Theodor Fontane
jest-tylko-jeden-sposób-aby-czuć-ę-dobrze-należy-nauczyć-ę-być-zadowolonym-z-tego-co-ę-otrzymało-a-nie-dążyć-do-tego-czego-akurat-nie
Tylko niestali znają przyjemność miłości. Aby poznać jej tragedie, trzeba być stałym. -Oscar Wilde
tylko-niestali-znają-przyjemność-miłoś-aby-poznać-jej-tragedie-trzeba-być-stałym