Muzyka to najlepsza towarzyszka dla tego, kto cierpi. Jest ochocza i radosna jak dziecko, ognista i powabna jak młoda dziewczyna, dobra i mądra jak stary człowiek, który spędził owocnie życie.


muzyka-to-najlepsza-towarzyszka-dla-tego-kto-cierpi-jest-ochocza-i-radosna-jak-dziecko-ognista-i-powabna-jak-młoda-dziewczyna-dobra-i-mądra-jak
selma lagerlofmuzykatonajlepszatowarzyszkadlategoktocierpijestochoczaradosnajakdzieckoognistapowabnamłodadziewczynadobramądrastaryczłowiekktóryspędziłowocnieżycienajlepsza towarzyszkatowarzyszka dladla tegokto cierpijest ochoczaochocza ii radosnaradosna jakjak dzieckoognista ii powabnapowabna jakjak młodamłoda dziewczynadobra ii mądramądra jakjak starystary człowiekktóry spędziłspędził owocnieowocnie życiemuzyka to najlepszanajlepsza towarzyszka dlatowarzyszka dla tegojest ochocza iochocza i radosnai radosna jakradosna jak dzieckoognista i powabnai powabna jakpowabna jak młodajak młoda dziewczynadobra i mądrai mądra jakmądra jak staryjak stary człowiekktóry spędził owocniespędził owocnie życie

Ciężki jest los współczesnej kobiety. Musi ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziewczyna, myśleć jak mężczyzna i pracować jak koń.Muzyka - to jest wyłom, przez który dusza, jak więzień z więzienia leci czasem w regiony wolności. Muzyka - to córa wszystkich muz.Pewna starsza pani zapytana przez dziecko, czy jest młoda, czy stara, odpowiedziała: Taką nocą deszczową chciałabym iść na spacer tyl­ko z tobą słuchać jak deszcz spa­da kroplami jak niebo gra tą mokrą muzyką nad nami chciałabym moknąć i ska­kać w kałuże po pros­tu być jak dziecko - choć trochę przyduże chciałabym żyć tym życiem deszczowym i byśmy choć na chwilę pot­ra­cili głowy W miłości Człowiek stosujący przemoc jest większym niewolnikiem od tego, który cierpi z jej powodu.