Muzyka - to początek i koniec wszelkiej mowy.


muzyka-to-początek-i-koniec-wszelkiej-mowy
ryszard wagnermuzykatopoczątekkoniecwszelkiejmowymuzykapoczątek ii konieckoniec wszelkiejwszelkiej mowypoczątek i konieci koniec wszelkiejkoniec wszelkiej mowypoczątek i koniec wszelkieji koniec wszelkiej mowypoczątek i koniec wszelkiej mowy

Muzyka to początek i koniec wszelkiej mowy.Nie żałować niczego - to początek wszelkiej wiedzy.To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku!Dokonanie: koniec wysiłku, początek rozczarowania.Jam jest Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.Początek jest bolesny, środek męczący, a koniec nie spełnia początkowych nadziei.