Muzyka to sztuka cieszenia się i smucenia bez powodu.


muzyka-to-sztuka-cieszenia-ę-i-smucenia-bez-powodu
tadeusz kotarbińskimuzykatosztukacieszeniasięsmuceniabezpowodusztuka cieszeniacieszenia sięi smuceniasmucenia bezbez powodumuzyka to sztukasztuka cieszenia sięcieszenia się isię i smuceniai smucenia bezsmucenia bez powodumuzyka to sztuka cieszeniasztuka cieszenia się icieszenia się i smuceniasię i smucenia bezi smucenia bez powodumuzyka to sztuka cieszenia sięsztuka cieszenia się i smuceniacieszenia się i smucenia bezsię i smucenia bez powodu

Muzyka powinna dążyć do tego, aby sprawiać przyjemność... Zbytnia komplikacja jest sprzeczna ze sztuką. Muzyka staje się Muzyka jest sztuką najbardziej demokratyczną.Melodia - jedyna forma muzyki; bez melodii muzyka niemożebna, a muzyka i melodia nierozłączne.Obejść się bez szczęścia, to sztuka. Sztuka znana: nazywa się Dobra myśl bez panien, muzyka bez trunku, nauka bez dostatku - małej wagiMłodość uśmiecha się bez powodu.