Muzyka wpływa na uszlachetnienie obyczajów.


muzyka-wpływa-na-uszlachetnienie-obyczajów
arystotelesmuzykawpływanauszlachetnienieobyczajówmuzyka wpływawpływa nana uszlachetnienieuszlachetnienie obyczajówmuzyka wpływa nawpływa na uszlachetnieniena uszlachetnienie obyczajówmuzyka wpływa na uszlachetnieniewpływa na uszlachetnienie obyczajówmuzyka wpływa na uszlachetnienie obyczajów

Mu­zyka wpływa na uszlachet­nienie obyczajów. -Arystoteles
mu­zyka-wpływa-na uszlachet­nienie-obyczajów
Mu­zyka to naj­subtel­niej­sza for­ma prze­kazu, można stwier­dzić, że żad­na dzie­dzi­na sztu­ki nie po­rusza ani nie wpływa na podświado­mość tak, jak muzyka. -Dawid Crossby
mu­zyka-to naj­subtel­niej­sza-for­-prze­kazu-można-stwier­dzić-że żad­na-dzie­dzi­na-sztu­ki-nie po­rusza-ani-nie wpływa
Muzyka - to jest wyłom, przez który dusza, jak więzień z więzienia leci czasem w regiony wolności. Muzyka - to córa wszystkich muz. -Stefan Żeromski
muzyka-to-jest-wyłom-przez-który-dusza-jak-więzień-z-więzienia-leci-czasem-w-regiony-wolnoś-muzyka-to-córa-wszystkich-muz
Melodia - jedyna forma muzyki; bez melodii muzyka niemożebna, a muzyka i melodia nierozłączne. -Ryszard Wagner
melodia-jedyna-forma-muzyki-bez-melodii-muzyka-niemożebna-a-muzyka-i-melodia-nierozłączne
heavy-metal-muzyka-okrutna-death-metal-muzyka-śmiertelna-dla-słuchacza