Muzyka współczesna to pustynia, na której gdzieniegdzie można znaleźć wyplute pestki daktyli.


muzyka-współczesna-to-pustynia-na-której-gdzieniegdzie-można-znaleźć-wyplute-pestki-daktyli
pablo casalsmuzykawspółczesnatopustynianaktórejgdzieniegdziemożnaznaleźćwyplutepestkidaktylimuzyka współczesnana którejktórej gdzieniegdziegdzieniegdzie możnamożna znaleźćznaleźć wyplutewyplute pestkipestki daktyliwspółczesna to pustyniana której gdzieniegdziektórej gdzieniegdzie możnagdzieniegdzie można znaleźćmożna znaleźć wypluteznaleźć wyplute pestkiwyplute pestki daktylimuzyka współczesna to pustyniana której gdzieniegdzie możnaktórej gdzieniegdzie można znaleźćgdzieniegdzie można znaleźć wyplutemożna znaleźć wyplute pestkiznaleźć wyplute pestki daktylina której gdzieniegdzie można znaleźćktórej gdzieniegdzie można znaleźć wyplutegdzieniegdzie można znaleźć wyplute pestkimożna znaleźć wyplute pestki daktyli

Ideałem mężczyzny jest kobieta, której nie może znaleźć. -Alfred Musset
ideałem-mężczyzny-jest-kobieta-której-nie-może-znaleźć
Ideałem mężczyz­ny jest ko­bieta, której nie może znaleźć. -Alfred Musset
ideałem-mężczyz­ny-jest ko­bieta-której nie może-znaleźć
Można odejść od swoich bliskich, zaakceptować koniec istnienia, można pożegnać się z życiem, ale najciężej jest pożegnać się z muzyką. -Coroner
można-odejść-od-swoich-bliskich-zaakceptować-koniec-istnienia-można-pożegnać-ę-z-życiem-ale-najciężej-jest-pożegnać-ę-z-muzyką
Można się znaleźć na dnie nie osiągnąwszy głębi. -Stanisław Jerzy Lec
można-ę-znaleźć-na-dnie-nie-osiągnąwszy-głębi
Szkoda, że szczęścia nie można znaleźć na drodze do niego. -Stanisław Jerzy Lec
szkoda-że-szczęścia-nie-można-znaleźć-na-drodze-do-niego