Muzyka wyrasta z uczuć, ale nie może ich zastąpić.


muzyka-wyrasta-z-uczuć-ale-nie-może-ich-zastąpić
ewa lewandowskamuzykawyrastauczućaleniemożeichzastąpićmuzyka wyrastawyrasta zz uczućale nienie możemoże ichich zastąpićmuzyka wyrasta zwyrasta z uczućale nie możenie może ichmoże ich zastąpićmuzyka wyrasta z uczućale nie może ichnie może ich zastąpićale nie może ich zastąpić

Dokładność czasem może zastąpić popularność, ale nigdy nie można od niej zaczynać. -Emanuel Kant
dokładność-czasem-może-zastąpić-popularność-ale-nigdy-nie-można-od-niej-zaczynać
Nigdy nie apeluj do
nigdy-nie-apeluj-do-wyższych-uczuć-człowieka-bo-może-być-ich-pozbawiony
Nig­dy nie ape­luj do 
nig­dy-nie ape­luj-do wyższych-uczuć-człowieka-bo może-być-ich-pozbawiony
Muzyka jest stenografią uczuć. -Lew Tołstoj
muzyka-jest-stenografią-uczuć
Mu­zyka, która nie wy­wołuje uczuć lub nie po­wodu­je, że masz na ciele ciar­ki, to nie muzyka. 05.09.2011  -watchingmefall
mu­zyka-która-nie wy­wołuje-uczuć-lub-nie po­wodu­-że masz-na ciele-ciar­ki-to nie muzyka-05092011 
Może jest rzeczą nieroztropną spisywać pierwsze wrażenie, ale czemuż ich nie spisać, skoro się ich doznaje? -Hipolit Taine
może-jest-rzeczą-nieroztropną-spisywać-pierwsze-wrażenie-ale-czemuż-ich-nie-spisać-skoro-ę-ich-doznaje