Muzyka ziemska jest odbiciem muzyki sfer.


muzyka-ziemska-jest-odbiciem-muzyki-sfer
pitagorasmuzykaziemskajestodbiciemmuzykisfermuzyka ziemskaziemska jestjest odbiciemodbiciem muzykimuzyki sfermuzyka ziemska jestziemska jest odbiciemjest odbiciem muzykiodbiciem muzyki sfermuzyka ziemska jest odbiciemziemska jest odbiciem muzykijest odbiciem muzyki sfermuzyka ziemska jest odbiciem muzykiziemska jest odbiciem muzyki sfer

Melodia - jedyna forma muzyki; bez melodii muzyka niemożebna, a muzyka i melodia nierozłączne. -Ryszard Wagner
melodia-jedyna-forma-muzyki-bez-melodii-muzyka-niemożebna-a-muzyka-i-melodia-nierozłączne
Autentyczne słuchanie muzyki zakłada ciszę jako stan normalny. Gdzie całymi dniami gra muzyka. -Anonim
autentyczne-słuchanie-muzyki-zakłada-ciszę-jako-stan-normalny-gdzie-całymi-dniami-gra-muzyka
Sprawiedliwość wojskowa ma się tak do sprawiedliwości, jak muzyka wojskowa do muzyki. -Georges Clemenceau
sprawiedliwość-wojskowa-ę-tak-do-sprawiedliwoś-jak-muzyka-wojskowa-do-muzyki
Muzyka - to jest wyłom, przez który dusza, jak więzień z więzienia leci czasem w regiony wolności. Muzyka - to córa wszystkich muz. -Stefan Żeromski
muzyka-to-jest-wyłom-przez-który-dusza-jak-więzień-z-więzienia-leci-czasem-w-regiony-wolnoś-muzyka-to-córa-wszystkich-muz
Dzieło sztuki jest odbiciem świata oglądanym przez temperament. -Emil Zola
dzieło-sztuki-jest-odbiciem-świata-oglądanym-przez-temperament
Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie, jest absolutem, bo jest odbiciem absolutu - duszy. -Stanisław Przybyszewski
sztuka-nie-żadnego-celu-jest-celem-sama-w-sobie-jest-absolutem-bo-jest-odbiciem-absolutu-duszy