My także, jak słońce, zmie­rza­my ku zachodowi.


my także-jak słoń-zmie­rza­my-ku zachodowi
małgorzata stolarskamy takżejak słońcezmie­rza­myku zachodowizmie­rza­my ku zachodowi

Człowiek myśli codziennie, że słońce wędruje ku zachodowi; ale słońce uśmiecha się, nieruchome, bo to właśnie my wędrujemy ku zachodowi.Nie­chaj ludzkość się oc­knie, gdyż zmie­rza ku zagładzie.Kto ku wiel­kiemu zmie­rza, na małe się nie ogląda.Od gwiazd pochodzi­my i ku gwiaz­dom zmie­rza­my. Życie jest je­dynie podróżą w nieznane.życie bez ce­lu może bar­dziej wyczer­py­wać niż mo­zol­ne zmie­rza­nie do niego nie py­taj czy czekałam bo cze­kają ci  co nie wiedzą na co ja tyl­ko stałam przy oknie pat­rząc jak słońce ze wstydu ob­le­wa się rumieńcem i tak mnie noc zastała o zmie­rzchu bez powiek