Myślałam, że choć Ty je­den będziesz pa­miętał o moich urodzinach..


myśłam-że choć-ty ­den-będziesz-pa­mięł-o moich-urodzinach
malinowamartamyślałamże choćty je­denbędzieszpa­miętało moichurodzinachże choć ty je­denty je­den będzieszbędziesz pa­miętałpa­miętał o moicho moich urodzinachże choć ty je­den będzieszty je­den będziesz pa­miętałbędziesz pa­miętał o moichpa­miętał o moich urodzinachże choć ty je­den będziesz pa­miętałty je­den będziesz pa­miętał o moichbędziesz pa­miętał o moich urodzinachże choć ty je­den będziesz pa­miętał o moichty je­den będziesz pa­miętał o moich urodzinach

Od sza­leństwa do miłości , daj choć je­den dzień do ra­dości ,  daj choć chwi­le ,  daj choć mo­ment ,  na­pełnij nadzieją życie me ,  nie opuszczaj , nie zos­taw mnie ... -Rafik
od sza­ństwa-do miłoś-daj-choć-­den-dzień-do ra­doś- -daj-choć-chwi­- -daj-choć-mo­ment- -na­pełnij-nadzieją-życie-me  -nie
Choć tyłek Ci rośnie I brzuch Cię rozsadza A ciału bieliz­na i odzież zawadza Choć chle­bek mniej waży niż Twój je­den cycuszek To zjadłbym Cię całą - pod­pi­sano ŁAKOMCZUSZEK  -erzet
choć-tyłek-ci rośnie-i-brzuch-cię-rozsadza-a-ciału-bieliz­na-i odzież-zawadza-choć-chle­bek-mniej-waży-ż-twój-­den-cycuszek-to
Kiedyś myślałam, że świat mnie krzyw­dzi, ale to nie świat, to ludzie, to gar­stka ludzi, którym myślałam, że mogę zaufać. -opuszczona
kiedyś-myśłam-że świat-mnie-krzyw­dzi-ale-to nie świat-to ludzie-to gar­stka-ludzi-którym myśłam-że mogę-zaufać
Kto kocha, widzieć chce choć cień obrazu, choć ślad do lubej wiodący mieszkania, choć rozłożone ręce drogowskazu, choć krzyż, litanii choć nawoływania. -Cyprian Kamil Norwid
kto-kocha-widzieć-chce-choć-cień-obrazu-choć-ślad-do-lubej-wiodący-mieszkania-choć-rozłożone-rę-drogowskazu-choć-krzyż-litanii-choć