Myślałam, że złapałam Pa­na Bo­ga za no­gi... a to były tyl­ko protezy...


myśłam-że złapałam-pa­na-bo­ga-za no­gi-a to były-tyl­ko-protezy
majka_majdanmyślałamże złapałampa­nabo­gaza no­gia to byłytyl­koprotezyże złapałam pa­napa­na bo­gabo­ga za no­giza no­gi a to byłya to były tyl­kotyl­ko protezyże złapałam pa­na bo­gapa­na bo­ga za no­gibo­ga za no­gi a to byłyza no­gi a to były tyl­koa to były tyl­ko protezyże złapałam pa­na bo­ga za no­gipa­na bo­ga za no­gi a to byłybo­ga za no­gi a to były tyl­koza no­gi a to były tyl­ko protezyże złapałam pa­na bo­ga za no­gi a to byłypa­na bo­ga za no­gi a to były tyl­kobo­ga za no­gi a to były tyl­ko protezy

Kiedyś myślałam, że świat mnie krzyw­dzi, ale to nie świat, to ludzie, to gar­stka ludzi, którym myślałam, że mogę zaufać.Wczo­raj po raz pier­wszy złapałam mgłę.Po­co brałam od Ciebie nadzieje? Wie­działam, że to mat­ka głupców. Myślałam, ze tros­ki me roz­wiejesz, a Ty do­dałeś mi tyl­ko smutku.Ludzie, odejdźcie ode mnie! Ja chcę być sama. Myślałam, że to jest sen, a to była tyl­ko zabawa. Nau­czyłam się wszys­tko znosić. Już nig­dy nie będę was prosić o ra­dość, o miłość, o szczęście... Tyl­ko te­raz ode mnie odejdźcie, odejdźcie... ® by Mrs Vercetti Gdy Hek­to­lit­ry ma­leńkich, błękit­nych krop­li, które cicho mkną po po­liczkach.. To za nim wypłakała cały ko­lor z tęczówek. Odtąd były już tyl­ko szaroniebieskie..