Myśląc o ludzkości, mamy na uwadze przede wszystkim siebie jako jej przedstawicieli, toteż cenimy ludzkość wysoko.


myśląc-o-ludzkoś-mamy-na-uwadze-przede-wszystkim-siebie-jako-jej-przedstawicieli-toteż-cenimy-ludzkość-wysoko
bertrand russellmyślącludzkościmamynauwadzeprzedewszystkimsiebiejakojejprzedstawicielitoteżcenimyludzkośćwysokomyśląc oo ludzkościmamy nana uwadzeuwadze przedeprzede wszystkimwszystkim siebiesiebie jakojako jejjej przedstawicielitoteż cenimycenimy ludzkośćludzkość wysokomyśląc o ludzkościmamy na uwadzena uwadze przedeuwadze przede wszystkimprzede wszystkim siebiewszystkim siebie jakosiebie jako jejjako jej przedstawicielitoteż cenimy ludzkośćcenimy ludzkość wysokomamy na uwadze przedena uwadze przede wszystkimuwadze przede wszystkim siebieprzede wszystkim siebie jakowszystkim siebie jako jejsiebie jako jej przedstawicielitoteż cenimy ludzkość wysokomamy na uwadze przede wszystkimna uwadze przede wszystkim siebieuwadze przede wszystkim siebie jakoprzede wszystkim siebie jako jejwszystkim siebie jako jej przedstawicieli

Troskliwi rodzice mają na uwadze przede wszystkim dobro swych dzieci. Ich nieszczęścia są dla nich o wiele boleśniejsze aniżeli własne. -Johann Peter Hebel
troskliwi-rodzice-mają-na-uwadze-przede-wszystkim-dobro-swych-dzieci-ich-nieszczęścia-są-dla-nich-o-wiele-boleśniejsze-aniżeli-własne
Każdy, kto narzeka na niedocenianie wybitnych, ma na myśli przede wszystkim siebie. I ja też! -Edward Szuniewicz
każdy-kto-narzeka-na-niedocenianie-wybitnych-na-myśli-przede-wszystkim-siebie-i-ja-też
Jeśli chcemy, by ludzie mówili prawdę, przede wszystkim nauczmy się jej słuchać. -Samuel Johnson
jeśli-chcemy-by-ludzie-mówili-prawdę-przede-wszystkim-nauczmy-ę-jej-słuchać
Oddajmy siebie w całości nie jako równowartość, ale po prostu dlatego, że nie mamy nic więcej. -Augustyn z Hippony
oddajmy-siebie-w-całoś-nie-jako-równowartość-ale-po-prostu-dlatego-że-nie-mamy-nic-więcej