Myślę, że le­piej jest cier­pieć, tonąć we łzach, płonąć z gniewu, usychać z tęskno­ty czy więdnąć z zaz­drości niż całe życie przeżyć, mając „święty spokój”.


myślę-że ­piej-jest cier­pieć-ąć-we łzach-płonąć-z gniewu-usychać-z tęskno­ty-czy-więdnąć-z zaz­droś-ż-całe-życie
gold fishymyślęże le­piejjest cier­piećtonąćwe łzachpłonąćz gniewuusychaćz tęskno­tyczywiędnąćz zaz­drościniżcałeżycieprzeżyćmając„świętyspokój”że le­piej jest cier­piećtonąć we łzachpłonąć z gniewuusychać z tęskno­tyz tęskno­ty czyczy więdnąćwiędnąć z zaz­drościz zaz­drości niżniż całecałe życieżycie przeżyćmając „święty„święty spokój”usychać z tęskno­ty czyz tęskno­ty czy więdnąćczy więdnąć z zaz­drościwiędnąć z zaz­drości niżz zaz­drości niż całeniż całe życiecałe życie przeżyćmając „święty spokój”

Le­piej całe życie nie być szczęśliwą, niż całe życie być nie­szczęśliwą (czyt. Le­piej całe życie spędzić bez fa­ceta, niż spędzić je z tym niewłaściwym).Najdroższą dla człowieka rzeczą jest życie. Dane jest raz człowiekowi i trzeba przeżyć je tak, aby nie płonąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu..., aby można było powiedzieć umierając: całe życie, wszystkie siły oddałem rzeczy najpiękniejszej na świecie - walce o wyzwolenie ludzkości.Le­piej siebie strzec, niż po­tem cier­pieć z włas­nej winy.Nie ro­zumiesz? Masz cier­pieć. Cier­pieć jak nikt in­ny na tym ok­rutnym świecie. Wy­myśliłeś so­bie krainę w której is­tnieje tyl­ko dob­ro, a ja ideal­nie ją zniszczę. Byłeś z inną gdy ja umierałam dla Ciebie w imię Twoich za­sad. Te­raz ty cierp według moich. Nig­dy nie zaz­naj ul­gi w bólu.Le­piej um­rzeć od ra­zu, niż całe życie przepędzać w strachu.Najdroższą dla człowieka rzeczą jest życie. Dane jest raz człowiekowi i trzeba przeżyć je tak, aby nie płonąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu.