Myślę, że le­piej jest cier­pieć, tonąć we łzach, płonąć z gniewu, usychać z tęskno­ty czy więdnąć z zaz­drości niż całe życie przeżyć, mając „święty spokój”.


myślę-że ­piej-jest cier­pieć-ąć-we łzach-płonąć-z gniewu-usychać-z tęskno­ty-czy-więdnąć-z zaz­droś-ż-całe-życie
gold fishymyślęże le­piejjest cier­piećtonąćwe łzachpłonąćz gniewuusychaćz tęskno­tyczywiędnąćz zaz­drościniżcałeżycieprzeżyćmając„świętyspokój”że le­piej jest cier­piećtonąć we łzachpłonąć z gniewuusychać z tęskno­tyz tęskno­ty czyczy więdnąćwiędnąć z zaz­drościz zaz­drości niżniż całecałe życieżycie przeżyćmając „święty„święty spokój”usychać z tęskno­ty czyz tęskno­ty czy więdnąćczy więdnąć z zaz­drościwiędnąć z zaz­drości niżz zaz­drości niż całeniż całe życiecałe życie przeżyćmając „święty spokój”

Le­piej całe życie nie być szczęśliwą, niż całe życie być nie­szczęśliwą (czyt. Le­piej całe życie spędzić bez fa­ceta, niż spędzić je z tym niewłaściwym). -alagg
le­piej-całe-życie-nie być-szczęśliwą-ż-całe-życie-być-nie­szczęśliwą-czyt-le­piej całe-życie-spędzić-bez-fa­ceta-ż-spędzić
Le­piej siebie strzec, niż po­tem cier­pieć z włas­nej winy. -Devin
le­piej-siebie-strzec-ż-po­tem-cier­pieć-z włas­nej-winy
Le­piej um­rzeć od ra­zu, niż całe życie przepędzać w strachu. -Ezop
le­piej-um­rzeć-od ra­zu-ż-całe-życie-przepędzać-w strachu
Najdroższą dla człowieka rzeczą jest życie. Dane jest raz człowiekowi i trzeba przeżyć je tak, aby nie płonąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu. -Mikołaj Ostrowski
najdroższą-dla-człowieka-rzeczą-jest-życie-dane-jest-raz-człowiekowi-i-trzeba-przeżyć-tak-aby-nie-płonąć-ze-wstydu-za-lata-przeżyte-bez