Myślę, że ludzie w ogólności mogą mi ufać, ale mogą mi ufać dokład­nie dla­tego, że wiedzą, że nie muszą.


myślę-że ludzie-w ogólnoś-mogą-mi ufać-ale-mogą-mi ufać-dokład­nie-dla­tego-że wiedzą-że nie muszą
linus benedict torvaldsmyślęże ludziew ogólnościmogąmi ufaćalemi ufaćdokład­niedla­tegoże wiedząże nie musząże ludzie w ogólnościw ogólności mogąmogą mi ufaćale mogąmogą mi ufaćmi ufać dokład­niedokład­nie dla­tegoże ludzie w ogólności mogąw ogólności mogą mi ufaćale mogą mi ufaćmogą mi ufać dokład­niemi ufać dokład­nie dla­tegoże ludzie w ogólności mogą mi ufaćale mogą mi ufać dokład­niemogą mi ufać dokład­nie dla­tegoale mogą mi ufać dokład­nie dla­tego

Zazwyczaj ludzie przeceniają to, co mogą zrobić w ciągu roku, a nie doceniają tego, co mogą osiągnąć w ciągu dziesięciu lat. -Jim Rohn
zazwyczaj-ludzie-przeceniają-to-co-mogą-zrobić-w-ągu-roku-a-nie-doceniają-tego-co-mogą-osiągnąć-w-ągu-dziesięciu-lat
Następnym złudzeniem jest myślenie, że zewnętrzne wydarzenia albo inni ludzie mogą Cię zranić. Nie mogą. To Ty dajesz im tę możliwość. -Anthony De Mello
następnym-złudzeniem-jest-myślenie-że-zewnętrzne-wydarzenia-albo-inni-ludzie-mogą-cię-zranić-nie-mogą-to-ty-dajesz-im-tę-możliwość
Radio to taki cudowny wynalazek: dla ślepych, bo mogą sobie posłuchać i dla głuchych, bo mogą je pooglądać. -Anonim
radio-to-taki-cudowny-wynalazek-dla-ślepych-bo-mogą-sobie-posłuchać-i-dla-głuchych-bo-mogą-pooglądać
Możesz ufać na­turze, ale nie człowiekowi. -Harlan Coben
możesz-ufać-na­turze-ale-nie człowiekowi