Myślę, że ludzie w ogólności mogą mi ufać, ale mogą mi ufać dokład­nie dla­tego, że wiedzą, że nie muszą.


myślę-że ludzie-w ogólnoś-mogą-mi ufać-ale-mogą-mi ufać-dokład­nie-dla­tego-że wiedzą-że nie muszą
linus benedict torvaldsmyślęże ludziew ogólnościmogąmi ufaćalemi ufaćdokład­niedla­tegoże wiedząże nie musząże ludzie w ogólnościw ogólności mogąmogą mi ufaćale mogąmogą mi ufaćmi ufać dokład­niedokład­nie dla­tegoże ludzie w ogólności mogąw ogólności mogą mi ufaćale mogą mi ufaćmogą mi ufać dokład­niemi ufać dokład­nie dla­tegoże ludzie w ogólności mogą mi ufaćale mogą mi ufać dokład­niemogą mi ufać dokład­nie dla­tegoale mogą mi ufać dokład­nie dla­tego

Jeżeli mam pi­sać i to mam pi­sać dob­rze i grun­townie, to muszę wątpić, że in­ni wiedzą to co ja wiem, a przy­naj­mniej wiedzą to tak, jak ja wiem. Tyl­ko dla­tego dzielę się tą wiedzą. Ale za­razem zakładam, że oni to wie­dzieć po­win­ni, i że mogą to wiedzieć.Zazwyczaj ludzie przeceniają to, co mogą zrobić w ciągu roku, a nie doceniają tego, co mogą osiągnąć w ciągu dziesięciu lat.Kary mogą wykluczyć ze społeczności obywatela, który postradawszy obyczaje, gwałci prawa; ale jeżeli całe społeczeństwo straciło obyczaje, zali je przywrócą? Kary mogą zapewne zapobiec wielu następstwom powszechnego zła, ale nie poprawią tego zlNastępnym złudzeniem jest myślenie, że zewnętrzne wydarzenia albo inni ludzie mogą Cię zranić. Nie mogą. To Ty dajesz im tę możliwość.Radio to taki cudowny wynalazek: dla ślepych, bo mogą sobie posłuchać i dla głuchych, bo mogą je pooglądać.Możesz ufać na­turze, ale nie człowiekowi.