Myślę węc jestem i znikł.


myślę-węc-jestem-i-znikł
anonimmyślęwęcjestemznikłmyślę węcwęc jestemjestem ii znikłmyślę węc jestemwęc jestem ijestem i znikłmyślę węc jestem iwęc jestem i znikłmyślę węc jestem i znikł

Cogito cogito ergo cogito sum - myślę, że myślę, więc myślę, że jestem.Myślę, więc jestem.Wątpię więc myślę, myślę więc jestem.Cogito, ergo sum - myślę, więc jestem...Myślę, więc jestem. Co­gito er­go sum. (łac.) Glo­sa do Kar­tezjusza: cza­sem myślę; cza­sem jestem.