Myśl chudnie w słowach.


myśl-chudnie-w-słowach
anonimmyślchudniesłowachmyśl chudniechudnie ww słowachmyśl chudnie wchudnie w słowachmyśl chudnie w słowach

Długo się zas­ta­nawiałam jak ująć te myśl w słowach, jak to co czuję na­pisać - nie unie­szczęśli­wia mnie Je­go nieobec­ność w moim życiu - wy­myśliłam. Udało mi się uchwy­cić TO COŚ w słowa.Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.Tylko przeszkody zaprzątają myśl i podniecają. Gdzie nie ma przeszkód, myśl nie znajduje oparcia.Myśl jest pracą umysłu, marzenie jest jego rozkoszą. Kto myśl zastępuje marzeniem, ten nie odróżnia pożywienia od trucizny.Szczyt aforystyki: trylogia w trzech słowach.Szczyt afo­rys­ty­ki-try­logia w trzech słowach.