Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.


myśl-dobrze-o-wszystkich-nie-myśl-ź-o-nikim-staraj-ę-nawet-w-najgorszym-znaleźć-coś-dobrego
stefan wyszyński kardmyśldobrzewszystkichniemyślźlenikimstarajsięnawetnajgorszymznaleźćcośdobregomyśl dobrzedobrze oo wszystkichwszystkichnienie myślmyśl źleo nikimstaraj sięsię nawetnawet ww najgorszymnajgorszym znaleźćznaleźć coścoś dobregomyśl dobrze odobrze o wszystkicho wszystkichnie myślnie myśl źlemyśl źle oźle o nikimstaraj się nawetsię nawet wnawet w najgorszymw najgorszym znaleźćnajgorszym znaleźć cośznaleźć coś dobregomyśl dobrze o wszystkichdobrze o wszystkichnie myśl źlenie myśl źle omyśl źle o nikimstaraj się nawet wsię nawet w najgorszymnawet w najgorszym znaleźćw najgorszym znaleźć cośnajgorszym znaleźć coś dobregomyśl dobrze o wszystkichnie myśl źle onie myśl źle o nikimstaraj się nawet w najgorszymsię nawet w najgorszym znaleźćnawet w najgorszym znaleźć cośw najgorszym znaleźć coś dobrego

cza­sem coś tyl­ko faj­nie się rymuje i miej­sce zajmuje w głowie... pustosłowie dwa wy­ra­zy - myśl bez skazy dwa słowa - myśl gotowa na ścian­ce błysk fleszy.. byś mądrością zgrzeszył Nieważne, że nie znasz ortografii! Grunt, że wysłowiłeś myśl i wysłałeś ją w Internet. A właściwie nie musi w tym być nawet żadnej myśli - wystarczy, że dobrze ci z tym, żeś napisał.Tylko przeszkody zaprzątają myśl i podniecają. Gdzie nie ma przeszkód, myśl nie znajduje oparcia.Dobrze pisać znaczy czynić myśl widzialną.Dobrze pisać, to znaczy czynić myśl widzialną.Marzenie podąża swoim szlakiem, nawet jeśli uważa się za myśl.