Myśl jak człowiek czynu i działaj jak myśliciel.


myśl-jak-człowiek-czynu-i-działaj-jak-myśliciel
henri bergsonmyśljakczłowiekczynudziałajmyślicielmyśl jakjak człowiekczłowiek czynuczynu ii działajdziałaj jakjak myślicielmyśl jak człowiekjak człowiek czynuczłowiek czynu iczynu i działaji działaj jakdziałaj jak myślicielmyśl jak człowiek czynujak człowiek czynu iczłowiek czynu i działajczynu i działaj jaki działaj jak myślicielmyśl jak człowiek czynu ijak człowiek czynu i działajczłowiek czynu i działaj jakczynu i działaj jak myśliciel

Działać jak człowiek myślący, myśleć jak człowiek czynu. -Henri Bergson
działać-jak człowiek-myślący-myść-jak człowiek-czynu
Trzeba działać jak człowiek myślący, trzeba myśleć jak człowiek czynu. -Henri Bergson
trzeba-działać-jak-człowiek-myślący-trzeba-myść-jak-człowiek-czynu
Nie ma nic piękniejszego jak człowiek czynu zdolny do myślenia i czucia. -Henryk Elzenberg
nie-nic-piękniejszego-jak-człowiek-czynu-zdolny-do-myślenia-i-czucia
Pot­rze­ba jest bodźcem myśli, myśl pod­nieca do czynu. -John Steinbeck
pot­rze­ba-jest bodźcem-myśli-myśl-pod­nieca-do czynu