Myśl ludzka nie zna granic, poza tymi, które sama wyznacza


myśl-ludzka-nie-zna-granic-poza-tymi-które-sama-wyznacza
napoleon hillmyślludzkanieznagranicpozatymiktóresamawyznaczamyśl ludzkaludzka nienie znazna granicpoza tymiktóre samasama wyznaczamyśl ludzka nieludzka nie znanie zna granicktóre sama wyznaczamyśl ludzka nie znaludzka nie zna granicmyśl ludzka nie zna granic

Ludzka głupota nie zna granic.Ludzka wol­ność ludzi po­lega za­led­wie na tym, że człowiek zna swo­je prag­nienia, nie zna na­tomiast przyczyn, które je wywołują.Mądrość sama sobie nie ufa, głupota sama sobie udziela kredytu bez granic.Na samą myśl Że ktoś inny Jakaś Mogłaby leżeć te­raz przy Twoim boku Od­dychać ciężej pod Twym dotykiem Warg Języka Z wzajemnością Na samą myśl Że wy­wołałaby u Ciebie uśmiech Że byłbyś przy niej szczęśliwszy Pragnąłbyś aby była Twym po­wier­ni­kiem Na samą tę myśl Mam ochotę Nieba­nal­nie ani nie prze­sad­nie W ciszy W kącie Usiąść i poz­wo­lić me­mu sercu Skruszyć się Nie mar­twiąc Cię swoim losem Bo prze­cież na szczęściu Twoim Za­leży mi najbardziej . . . Bo miłość nie zna pór dnia, a nadzieja nie ma końca, a wiara nie zna granic, tylko wiedza i niewiedza skrępowane są czasem i granicami.Zdolność myślenia nie zna granic.