Myśl ludzka szybuje równie odważnie w świętości jak i w sprośności.


myśl-ludzka-szybuje-równie-odważnie-w-świętoś-jak-i-w-sprośnoś
thomas hobbesmyślludzkaszybujerównieodważnieświętościjaksprośnościmyśl ludzkaludzka szybujeszybuje równierównie odważnieodważnie ww świętościświętości jakjak iw sprośnościmyśl ludzka szybujeludzka szybuje równieszybuje równie odważnierównie odważnie wodważnie w świętościw świętości jakświętości jak ijak i wi w sprośnościmyśl ludzka szybuje równieludzka szybuje równie odważnieszybuje równie odważnie wrównie odważnie w świętościodważnie w świętości jakw świętości jak iświętości jak i wjak i w sprośnościmyśl ludzka szybuje równie odważnieludzka szybuje równie odważnie wszybuje równie odważnie w świętościrównie odważnie w świętości jakodważnie w świętości jak iw świętości jak i wświętości jak i w sprośności

Ja cię błagam gorąco, na wszys­tkie świętości: nie myśl. Nic już nie myśl, nig­dy. Bo jak ty, nie daj Boże, zaczy­nasz myśleć, to nam to wy­raźnie szkodzi na życiorys.Myśl ludzka jest jak mucha, siada na wszystkim.Myśl ludzka jest jak mucha: siada na wszystkim.Myśl ludzka jest jak mucha: siada na wszystkim.Nie ma świętości bez dotknięcia przez Boga. Nie ma jednak świętości i bez uciszenia własnych rąk, własnego mózgowia.Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.