Myśl po­rusza og­rom świata.


myśl-po­rusza-og­rom-świata
wergiliuszmyślpo­ruszaog­romświatamyśl po­ruszapo­rusza og­romog­rom światamyśl po­rusza og­rompo­rusza og­rom światamyśl po­rusza og­rom świata

Nie is­tnieje me­tafo­ra dla spo­sobu, w ja­ki Wiel­ki A'Tuin, żółw świata, po­rusza się pop­rzez ga­lak­tyczną noc. Kiedy ktoś ma dziesięć ty­sięcy mil długości, sko­rupę poz­naczoną kra­tera­mi me­teorów i przyprószoną lo­dem ko­met, nie może być rozsądnie porówna­ny do ni­kogo prócz siebie.I dot­knę Two­jej dłoni Skry­wającej cały świat I dot­knę Two­jej dłoni Jak­by miał się za­raz skończyć I dot­knę Ciebie Skry­wającej og­rom uczuć I dot­knę Ciebie Ważniej­szej od świata Wbrew po­zo­rom, sztu­ka uni­ku, chro­ni obie strony. 012 Chciałbym zwa­riować - ta­ka czasami, przychodzi myśl. Chciałbym w czte­rech ścianach, bez kla­mek - być. Na wys­pie samotnej, da­leko od świata… Chciałbym…? Duch po­rusza materię.Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.