Myśl po­rusza og­rom świata.


myśl-po­rusza-og­rom-świata
wergiliuszmyślpo­ruszaog­romświatamyśl po­ruszapo­rusza og­romog­rom światamyśl po­rusza og­rompo­rusza og­rom światamyśl po­rusza og­rom świata

Wbrew po­zo­rom, sztu­ka uni­ku, chro­ni obie strony. 012  -wdech
wbrew-po­zo­rom-sztu­ka-uni­ku-chro­-obie-strony-012 
Chciałbym zwa­riować - ta­ka czasami, przychodzi myśl. Chciałbym w czte­rech ścianach, bez kla­mek - być. Na wys­pie samotnej, da­leko od świata… Chciałbym…?  -Theo Valenty
chciałbym-zwa­riować- ­ka-czasami-przychodzi-myśl-chciałbym-w czte­rech-ścianach-bez-kla­mek- być-na-wys­pie-samotnej-da­leko
Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. -Stefan Wyszyński kard
myśl-dobrze-o-wszystkich-nie-myśl-ź-o-nikim-staraj-ę-nawet-w-najgorszym-znaleźć-coś-dobrego