Myślenie jest czymś, co następuje po trudnościach i poprzedza działanie.


myślenie-jest-czymś-co-następuje-po-trudnościach-i-poprzedza-działanie
bertold brechtmyśleniejestczymśconastępujepotrudnościachpoprzedzadziałaniemyślenie jestjest czymśco następujenastępuje popo trudnościachtrudnościach ii poprzedzapoprzedza działaniemyślenie jest czymśco następuje ponastępuje po trudnościachpo trudnościach itrudnościach i poprzedzai poprzedza działanieco następuje po trudnościachnastępuje po trudnościach ipo trudnościach i poprzedzatrudnościach i poprzedza działanieco następuje po trudnościach inastępuje po trudnościach i poprzedzapo trudnościach i poprzedza działanie

W naturze człowieka leży rozsądne myślenie i nielogiczne działanie. -Anatol France
w-naturze-człowieka-ży-rozsądne-myślenie-i-nielogiczne-działanie
Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie. -Simone Weil
moją-rzeczą-jest-myślenie-o-bogu-bożą-sprawą-jest-myślenie-o-mnie
Działanie jednostki jest na całym świecie trzeźwo wykalkulowane, działanie masowe - nieświadome, pijane niejako wspólnym, jednoczącym je nurtem życia. -Borys Pasternak
działanie-jednostki-jest-na-całym-świecie-trzeźwo-wykalkulowane-działanie-masowe-nieświadome-pijane-niejako-wspólnym-jednoczącym-nurtem
Two­je działanie, i tyl­ko two­je działanie, ok­reśla twoją wartość. -Johann Gottlieb Fichte
two­-działanie-i tyl­ko-two­-działanie-ok­reś-twoją-wartość
Twoje działanie i tylko twoje działanie określa twoją wartość. -Johann Gottlieb Fichte
twoje-działanie-i-tylko-twoje-działanie-okreś-twoją-wartość