Myślenie o śmierci przedłuża życie.


myślenie-o-śmierci-przedłuża-życie
anonimmyślenieśmierciprzedłużażyciemyślenie oo śmierciśmierci przedłużaprzedłuża życiemyślenie o śmiercio śmierci przedłużaśmierci przedłuża życiemyślenie o śmierci przedłużao śmierci przedłuża życiemyślenie o śmierci przedłuża życie

Niemożliwe jest myślenie o śmierci bez myślenia o tym, jak wspaniałe jest życie.Zawsze ilekroć człowiek się śmieje, przedłuża swoje życie.Zawsze, ilekroć człowiek się śmieje, przedłuża swoje życie.Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie.Nawet bohaterstwo nie jest, jak się zwykle mówi, przezwyciężeniem śmierci na rzecz życia; jest ono tylko dlatego piękne, że rzuca cień śmierci na życie i czyni je na nowo tajemniczym.Jestem przekonany, że naprawdę istnieje ponowne życie, że życie wyrasta ze śmierci i że istnieją dusze zmarłych.