Myślenie: proces przetwarzania poznania w wiedzę.


myślenie-proces-przetwarzania-poznania-w-wiedzę
william whartonmyślenieprocesprzetwarzaniapoznaniawiedzęproces przetwarzaniaprzetwarzania poznaniapoznania ww wiedzęproces przetwarzania poznaniaprzetwarzania poznania wpoznania w wiedzęproces przetwarzania poznania wprzetwarzania poznania w wiedzęproces przetwarzania poznania w wiedzę

Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie. -Simone Weil
moją-rzeczą-jest-myślenie-o-bogu-bożą-sprawą-jest-myślenie-o-mnie
Niektórym ludziom należałoby wytoczyć proces myślenia. -Stanisław Jerzy Lec
niektórym-ludziom-należałoby-wytoczyć-proces-myślenia
Życie to jeden długi proces męczenia się. -Samuel Butler
Życie-to-jeden-długi-proces-męczenia-ę
Proces militaryzacji zaczyna się zazwyczaj od skoszarowania umysłów. -Zbigniew Waydyk
proces-militaryzacji-zaczyna-ę-zazwyczaj-od-skoszarowania-umysłów
Radością nie jest sam proces życia, lecz przeżywanie nowych rzeczy. -Władysław Tatarkiewicz
radośą-nie-jest-sam-proces-życia-lecz-przeżywanie-nowych-rzeczy