Myślenie sakralne: tylko od święta.


myślenie-sakralne-tylko-od-świę
zbigniew waydykmyśleniesakralnetylkoodświętamyślenie sakralnetylko odod świętatylko od święta

Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie.Zło niewątpliwie jest tylko jedno: krzywda bliźniego. Człowiek - jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno.Ważne jest nie tylko myślenie o swoim życiu; trzeba jeszcze, żebyśmy myśleli, że o nim myślimy. Może dopiero na poziomie cogito podniesionego do kwadratu dotrzemy rzeczywiście do wieczności.Wyznanie zawsze jest życiem, więc prawdą. Wyznając myślenie, nawet błędne, zawsze tylko zyska na tym prawda.Myślenie - to lubieżność wielkiego ducha.Myślenie o śmierci przedłuża życie.