Myślenie - to lubieżność wielkiego ducha.


myślenie-to-lubieżność-wielkiego-ducha
jan fedorowiczmyślenietolubieżnośćwielkiegoduchamyślenielubieżność wielkiegowielkiego duchalubieżność wielkiego ducha

Nie każdy umie wątpić; trzeba wielkiego rozeznania i dużej siły ducha, aby w tej pozycji wytrwać.Wysublimowana sztuka wyklucza lubieżność.Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie.Nie ma takiego wielkiego czynu, który by nie powstał z jakiegoś wielkiego marzenia.Każda re­ligia za­wiera prawdę, gdyż wy­wodzi się z ducha, a siła ducha pochodzi od dobra.Wszystko przez Ducha i dla Ducha stworzone jest, a nic dla cielesnego celu nie istnieje.