Myślenie - to lubieżność wielkiego ducha.


myślenie-to-lubieżność-wielkiego-ducha
jan fedorowiczmyślenietolubieżnośćwielkiegoduchamyślenielubieżność wielkiegowielkiego duchalubieżność wielkiego ducha

Nie każdy umie wątpić; trzeba wielkiego rozeznania i dużej siły ducha, aby w tej pozycji wytrwać. -Bernard Fontenelle
nie-każdy-umie-wątpić-trzeba-wielkiego-rozeznania-i-żej-ły-ducha-aby-w-tej-pozycji-wytrwać
Wysublimowana sztuka wyklucza lubieżność. -George Santayana
wysublimowana-sztuka-wyklucza-lubieżność
Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie. -Simone Weil
moją-rzeczą-jest-myślenie-o-bogu-bożą-sprawą-jest-myślenie-o-mnie
Nie ma takiego wielkiego czynu, który by nie powstał z jakiegoś wielkiego marzenia. -Georges Duhamel
nie-takiego-wielkiego-czynu-który-by-nie-powstał-z-jakiegoś-wielkiego-marzenia
Każda re­ligia za­wiera prawdę, gdyż wy­wodzi się z ducha, a siła ducha pochodzi od dobra. -Geoffrey Huntington
każda-re­ligia-za­wiera-prawdę-gdyż-wy­wodzi ę-z ducha-a ła-ducha-pochodzi-od dobra
Wszystko przez Ducha i dla Ducha stworzone jest, a nic dla cielesnego celu nie istnieje. -Juliusz Słowacki
wszystko-przez-ducha-i-dla-ducha-stworzone-jest-a-nic-dla-cielesnego-celu-nie-istnieje