Myślenie to najcięższa praca, dlatego tak niewielu jej się podejmuje.


myślenie-to-najcięższa-praca-dlatego-tak-niewielu-jej-ę-podejmuje
henry fordmyślenietonajcięższapracadlategotakniewielujejsiępodejmujenajcięższa pracadlatego taktak niewieluniewielu jejjej sięsię podejmujemyślenie to najcięższadlatego tak niewielutak niewielu jejniewielu jej sięjej się podejmujemyślenie to najcięższa pracadlatego tak niewielu jejtak niewielu jej sięniewielu jej się podejmujedlatego tak niewielu jej siętak niewielu jej się podejmuje

Myślenie to najcięższa praca i pewno dlatego nie cieszy się zbytnią popularnością. -Anonim
myślenie-to-najcięższa-praca-i-pewno-dlatego-nie-cieszy-ę-zbytnią-popularnośą
Myśle­nie to naj­cięższa pra­ca z możli­wych i pew­nie dla­tego tak niewielu ją podejmuje. -Henry Ford
myś­nie-to naj­ęższa-pra­ca-z możli­wych-i pew­nie-dla­tego-tak-niewielu-ją podejmuje
Praca pisarza jest dlatego tak ciekawa, że pisarz nigdy nie napisał swojego najlepszego dzieła. -William Faulkner
praca-pisarza-jest-dlatego-tak-ciekawa-że-pisarz-nigdy-nie-napisał-swojego-najlepszego-dzieła
Niejeden walczy z przemocą nie dlatego, że jej nienawidzi, ale dlatego, że ją kocha. Tylko, że w najcenniejszej skrytce duszy sam jeden czuje się uprawniony do jej wywierania. -Maria Dąbrowska
niejeden-walczy-z-przemocą-nie-dlatego-że-jej-nienawidzi-ale-dlatego-że-ją-kocha-tylko-że-w-najcenniejszej-skrytce-duszy-sam-jeden-czuje-ę
Niewielu ludzi dos­ta­je to, cze­go prag­nie i tak niewielu zasługu­je na to, co dostaje  -badtomek
niewielu-ludzi-­­-to-cze­go-prag­nie-i tak-niewielu-zasługu­-na to-co dostaje 
Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca. -Silvio Berlusconi
mój-przepis-na-sukces-zamyka-ę-w-trzech-słowach-praca-praca-praca