Myślenie to najcięższa praca i pewno dlatego nie cieszy się zbytnią popularnością.


myślenie-to-najcięższa-praca-i-pewno-dlatego-nie-cieszy-ę-zbytnią-popularnośą
anonimmyślenietonajcięższapracapewnodlategoniecieszysięzbytniąpopularnościąnajcięższa pracapraca ii pewnopewno dlategodlatego nienie cieszycieszy sięsię zbytniązbytnią popularnościąmyślenie to najcięższanajcięższa praca ipraca i pewnoi pewno dlategopewno dlatego niedlatego nie cieszynie cieszy sięcieszy się zbytniąsię zbytnią popularnościąmyślenie to najcięższa pracanajcięższa praca i pewnopraca i pewno dlategoi pewno dlatego niepewno dlatego nie cieszydlatego nie cieszy sięnie cieszy się zbytniącieszy się zbytnią popularnościąmyślenie to najcięższa praca inajcięższa praca i pewno dlategopraca i pewno dlatego niei pewno dlatego nie cieszypewno dlatego nie cieszy siędlatego nie cieszy się zbytniąnie cieszy się zbytnią popularnością

Myślenie to najcięższa praca, dlatego tak niewielu jej się podejmuje. -Henry Ford
myślenie-to-najcięższa-praca-dlatego-tak-niewielu-jej-ę-podejmuje
Mądry mąż cieszy się kobietą, którą pojął za żoną. Ale jeszcze bardziej cieszy się tymi kobietami, z którymi się nie ożenił. -Noel Coward
mądry-mąż-cieszy-ę-kobietą-którą-pojął-za-żoną-ale-jeszcze-bardziej-cieszy-ę-tymi-kobietami-z-którymi-ę-nie-ożenił
Człowiek jest kowalem własnego szczęścia. Pewno dlatego tak często znajdujemy się między młotem a kowadłem. -Horacy Safrin
człowiek-jest-kowalem-własnego-szczęścia-pewno-dlatego-tak-często-znajdujemy-ę-między-młotem-a-kowadłem
Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca. -Silvio Berlusconi
mój-przepis-na-sukces-zamyka-ę-w-trzech-słowach-praca-praca-praca
Praca pisarza jest dlatego tak ciekawa, że pisarz nigdy nie napisał swojego najlepszego dzieła. -William Faulkner
praca-pisarza-jest-dlatego-tak-ciekawa-że-pisarz-nigdy-nie-napisał-swojego-najlepszego-dzieła
Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie. -Simone Weil
moją-rzeczą-jest-myślenie-o-bogu-bożą-sprawą-jest-myślenie-o-mnie