Myślenie to najcięższa praca i pewno dlatego nie cieszy się zbytnią popularnością.


myślenie-to-najcięższa-praca-i-pewno-dlatego-nie-cieszy-ę-zbytnią-popularnośą
anonimmyślenietonajcięższapracapewnodlategoniecieszysięzbytniąpopularnościąnajcięższa pracapraca ii pewnopewno dlategodlatego nienie cieszycieszy sięsię zbytniązbytnią popularnościąmyślenie to najcięższanajcięższa praca ipraca i pewnoi pewno dlategopewno dlatego niedlatego nie cieszynie cieszy sięcieszy się zbytniąsię zbytnią popularnościąmyślenie to najcięższa pracanajcięższa praca i pewnopraca i pewno dlategoi pewno dlatego niepewno dlatego nie cieszydlatego nie cieszy sięnie cieszy się zbytniącieszy się zbytnią popularnościąmyślenie to najcięższa praca inajcięższa praca i pewno dlategopraca i pewno dlatego niei pewno dlatego nie cieszypewno dlatego nie cieszy siędlatego nie cieszy się zbytniąnie cieszy się zbytnią popularnością

Myślenie to najcięższa praca, dlatego tak niewielu jej się podejmuje.Mądry mąż cieszy się kobietą, którą pojął za żoną. Ale jeszcze bardziej cieszy się tymi kobietami, z którymi się nie ożenił.Człowiek jest kowalem własnego szczęścia. Pewno dlatego tak często znajdujemy się między młotem a kowadłem.Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca.Praca pisarza jest dlatego tak ciekawa, że pisarz nigdy nie napisał swojego najlepszego dzieła.Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie.