Myślenie to rzecz niezdrowa, zaś prawdziwą mądrością - nie smuć żadnych myśli.


myślenie-to-rzecz-niezdrowa-zaś-prawdziwą-mądrośą-nie-smuć-żadnych-myśli
anatol francemyślenietorzeczniezdrowazaśprawdziwąmądrościąniesmućżadnychmyślirzecz niezdrowazaś prawdziwąprawdziwą mądrościąmądrościąnienie smućsmuć żadnychżadnych myślimyślenie to rzeczzaś prawdziwą mądrościąprawdziwą mądrościąnie smućnie smuć żadnychsmuć żadnych myślimyślenie to rzecz niezdrowazaś prawdziwą mądrościąnie smuć żadnychnie smuć żadnych myślinie smuć żadnych myśli

Rzecz prawdziwa to rzecz niepowątpiewalna.Prawdziwa miłość to miłość do kogoś, od kogo nie oczekuje się żadnych korzyści.Ludzie, którzy mają mało do roboty, są wielkimi gadułami: im mniej ktoś myśli, tym więcej gada. Myślenie to rozmowa z samym sobą, a kto mówi do siebie, ten nie myśli wcale o mówieniu do innych.Nic nie jest przykrym ani przyjemnym - to myślenie nasze czyni każdą rzecz naszym szczęściem lub nieszczęściem.Odważniej myśli się w ciemności. Myślenie jest erotyczne.Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie.