Myślenie to rzecz niezdrowa, zaś prawdziwą mądrością - nie smuć żadnych myśli.


myślenie-to-rzecz-niezdrowa-zaś-prawdziwą-mądrośą-nie-smuć-żadnych-myśli
anatol francemyślenietorzeczniezdrowazaśprawdziwąmądrościąniesmućżadnychmyślirzecz niezdrowazaś prawdziwąprawdziwą mądrościąmądrościąnienie smućsmuć żadnychżadnych myślimyślenie to rzeczzaś prawdziwą mądrościąprawdziwą mądrościąnie smućnie smuć żadnychsmuć żadnych myślimyślenie to rzecz niezdrowazaś prawdziwą mądrościąnie smuć żadnychnie smuć żadnych myślinie smuć żadnych myśli

Rzecz prawdziwa to rzecz niepowątpiewalna. -Kartezjusz
rzecz-prawdziwa-to-rzecz-niepowątpiewalna
Prawdziwa miłość to miłość do kogoś, od kogo nie oczekuje się żadnych korzyści. -Pearl Buck
prawdziwa-miłość-to-miłość-do-kogoś-od-kogo-nie-oczekuje-ę-żadnych-korzyś
Ludzie, którzy mają mało do roboty, są wielkimi gadułami: im mniej ktoś myśli, tym więcej gada. Myślenie to rozmowa z samym sobą, a kto mówi do siebie, ten nie myśli wcale o mówieniu do innych. -Montesquieu
ludzie-którzy-mają-ło-do-roboty-są-wielkimi-gadułami-im-mniej-ktoś-myśli-tym-więcej-gada-myślenie-to-rozmowa-z-samym-sobą-a-kto-mówi-do
Nic nie jest przykrym ani przyjemnym - to myślenie nasze czyni każdą rzecz naszym szczęściem lub nieszczęściem. -William Shakespeare
nic-nie-jest-przykrym-ani-przyjemnym-to-myślenie-nasze-czyni-każdą-rzecz-naszym-szczęściem-lub-nieszczęściem
Odważniej myśli się w ciemności. Myślenie jest erotyczne. -Stefan Napierski
odważniej-myśli-ę-w-ciemnoś-myślenie-jest-erotyczne
Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie. -Simone Weil
moją-rzeczą-jest-myślenie-o-bogu-bożą-sprawą-jest-myślenie-o-mnie