Myśli bezczelne Przes­trzeń wypełniają Egzystencjalną 


myśli-bezczelne-przes­trzeń-wypełniają-egzystencjalną 
lola_♡myślibezczelneprzes­trzeńwypełniająegzystencjalną myśli bezczelnebezczelne przes­trzeńprzes­trzeń wypełniająwypełniają egzystencjalną myśli bezczelne przes­trzeńbezczelne przes­trzeń wypełniająprzes­trzeń wypełniają egzystencjalną myśli bezczelne przes­trzeń wypełniająbezczelne przes­trzeń wypełniają egzystencjalną myśli bezczelne przes­trzeń wypełniają egzystencjalną 

Ra­tunek nad­szedł ze stro­ny, gdzie nie było żywe­go ducha. Położyłam na le­wej dłoni dwa wspom­nienia. Od ser­ca żyłami popłynęło w nie życie, tęskno­ta, łzy i szczęście. Ciepło krwi za­rumieniło czy­jeś po­liczki wstydem. Za­ciśnięta pięść nie zmieści wiele powietrza. Jest ta­ka przes­trzeń, gdzie nie ma po­wiet­rza, gdzie się nie oddycha. Jest ta­ka przes­trzeń, do której nie wchodzisz bez zaproszenia. Jest ta­kie miej­sca, gdzie nie ma już miejsca...Cisza przy­jacielu, roz­dziela bar­dziej niż przes­trzeń. Cisza przy­jacielu nie przy­nosi słów, cisza za­bija na­wet myśli.Pochleb­stwo jest to przes­trzeń między nik­czem­nością a fortuną.`Człowieko­wi jest pot­rzeb­na przes­trzeń, w której może się określić.Przy­jaźń to roz­legła przes­trzeń, która pro­wadzi do jedności.Każda rzecz jest nieja­ko w przes­trze­ni możli­wych stanów rzeczy. Przes­trzeń tę mogę po­myśleć so­bie ja­ko pustą, ale nie mogę so­bie po­myśleć rzeczy bez przestrzeni.