Myśli i uczucia zupełnie nagie są, bezbronne jak nadzy ludzie. Trzeba je więc w coś ubrać.


myśli-i-uczucia-zupełnie-nagie-są-bezbronne-jak-nadzy-ludzie-trzeba-więc-w-coś-ubrać
paul ambroise valerymyśliuczuciazupełnienagiebezbronnejaknadzyludzietrzebawięccośubraćmyśli ii uczuciauczucia zupełniezupełnie nagienagie sąbezbronne jakjak nadzynadzy ludzietrzeba jeje więcwięc ww coścoś ubraćmyśli i uczuciai uczucia zupełnieuczucia zupełnie nagiezupełnie nagie sąbezbronne jak nadzyjak nadzy ludzietrzeba je więcje więc wwięc w cośw coś ubraćmyśli i uczucia zupełniei uczucia zupełnie nagieuczucia zupełnie nagie sąbezbronne jak nadzy ludzietrzeba je więc wje więc w coświęc w coś ubraćmyśli i uczucia zupełnie nagiei uczucia zupełnie nagie sątrzeba je więc w cośje więc w coś ubrać

Żeby zasięgnąć własnej rady, trzeba się ubrać na czarno.Producenci filmowi są jak żelazko do prasowania. Poprzez ciągłe naciski potrafią zrobić z najpiękniejszego materiału coś zupełnie płaskiego.Kiedy walczysz w słusznej sprawie, ludzie wydają się wyskakiwać, zupełnie jak ty, prosto z chodnika.To szata zdobi człowieka, ludzie nadzy mają małe albo wręcz żadne wpływy w społeczeństwie.Bra­kuje mi słów ,aby opi­sać to, co czuję do Ciebie Jaką ra­dością jest wy­pełnione mo­je serducho. Gdy Cię widzę ,to góry mógłbym przenosić, zacho­wywać się jak zwie­rze i upo­lować coś dla Ciebie. Łza się w oku kręci,gdy odchodzisz. Wiem ,że tak trzeba. Nie bój się mnie i mo­jego uczucia. Pozwól na to ,aby trwało...Jasność myśli jest wieczną zaletą każdego dzieła. Wszelkie myśli ciemno-błyskotliwe są jak one bajki dziecinne, które coś nadzwyczajnego opowiadają, a w istocie nic w sobie nie mają.